[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Relacja z Kazimierza

Jeden z dziennikarzy zaproszonych na konferencję do Kazimierza zamieścił 
notatkę w czasopiśmie Teleinfo. Można ją przeczytać pod adresem

http://www.teleinfo.com.pl/ti/1998/23/f08.html

Pozdrowienia,

Paweł Dobrzynski

-----------------------------------------------------
Pawel Dobrzynski, CSBI Progress

   Computer Systems for Business International SA
   ul. Plowiecka 1, PL 04-501 Warszawa, POLAND
   phone: (+48-22) 673-16-80  fax: (+48-22) 612-31-22  
   http://www.csbi.waw.pl/