[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Ile znaków mozna przechowywać w zmiennej te kstowej?Sposób w jaki zadeklarowales zmienna sugeruje, że bedzie ona zajmowac 500 *
30,000 znakow. Dlatego już przy 209 iteracji występuje blad. 
208 * 150 = 31200.

At 10:11 15.01.98 +0100, you wrote:
>Wiadomo, że zmienne znakowe PROGRESSa mogą zawierać
>do ponad 30,000 znaków.
>
>Okazuje się jednak, że jeśli mamy wiele wystąpień, to suma znaków
>wszystkich wystąpień zmiennej nie może przekroczyć tej wartości !!!
>
>Poniżej daję przykład:
>----------------------------------------
>DEFINE VARIABLE v_t  AS CHARACTER  EXTENT 500  NO-UNDO .
>DEFINE VARIABLE v_i  AS INTEGER          NO-UNDO .
>
>DO v_i = 1 TO 500 .
>
> DISPLAY v_i .
> 
> v_t[v_i]  = FILL ("*", 150) .
>
>END . /* DO v_i = 1..500 */
>----------------------------------------
>
>Po wyświetleniu wartości 209 pojawia się błąd:
>"Attempt to expand record beyond maximum allowed size (444)" .
>
>Pozdrawiam
>
>JSitarz
>---------------------- Koniec
>
+-=====---=====---=====---=====---=====---=====---=====---=====---=====---+
| Progress Programmer/Analyst Monika Makal                |
| CI ZETO S.A. Bialystok, 15-048 Bialystok, ul. Skorupska 9        |
| e-mail: monikam@box.zetobi.com.pl                    |
+-=====---=====---=====---=====---=====---=====---=====---=====---=====---+