[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Ile znaków mozna przechowywać w zmiennej tekstowej?Wiadomo, że zmienne znakowe PROGRESSa mogą zawierać
do ponad 30,000 znaków.

Okazuje się jednak, że jeśli mamy wiele wystąpień, to suma znaków
wszystkich wystąpień zmiennej nie może przekroczyć tej wartości !!!

Poniżej daję przykład:
----------------------------------------
DEFINE VARIABLE v_t  AS CHARACTER  EXTENT 500  NO-UNDO .
DEFINE VARIABLE v_i  AS INTEGER          NO-UNDO .

DO v_i = 1 TO 500 .

 DISPLAY v_i .
 
 v_t[v_i]  = FILL ("*", 150) .

END . /* DO v_i = 1..500 */
----------------------------------------

Po wyświetleniu wartości 209 pojawia się błąd:
"Attempt to expand record beyond maximum allowed size (444)" .

Pozdrawiam

JSitarz
---------------------- Koniec