[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Numeracja stron w ramach jednego strumienia Mialem przygotowac raport,
ktory zawieralby kolejne listy do kontrahentow.

 Dodatkowym wymaganiem bylo, aby raport ten byl w jednym
pliku (drukarskim , dyskowym), ale z podzialem na strony.

 Sam problem wydruku zawartosci nie jest tu wazny,
ale "meczylo" mnie jedno zagadnienie:

 - jak zrobic, aby numeracja stron na liscie do kazdego
  kontrahenta zaczynala sie od 1?

 Typowym rozwiazaniem jest:

  FORM HEADER

   "Str: "
   STRING (PAGE-NUMBER) FORMAT "x(8)"
  WITH FORM nag .

ale wowczas numeracja stron jest ciagla dla wszystkich
kontrahentow.

 Mozna zastosowac wielokrotne:

 OUTPUT STREAM ss TO plik APPEND .

gdzie numeracja stron jest juz prawidlowa, ale:

 - trwa to dlugo (zamykanie i otwieranie plikow);
 - strumien byl otwierany poza procedura.

 Ponizej zamieszczam rozwiazanie, ktore drukuje nastepujace naglowki:

------
Str: 1 (Rap: 1) Kontrahent 1

------
Str: 2 (Rap: 2) Kontrahent 1

------
Str: 1 (Rap: 3) Kontrahent 2

------
Str: 2 (Rap: 4) Kontrahent 2

------
Str: 3 (Rap: 5) Kontrahent 2

------
Str: 1 (Rap: 6) Kontrahent 3

------

 Polecam

JSitarz
-----------------
P.S.

 Dobrze byloby miec mozliwosc obslugi trygera:

  ON PAGE-CHANGE ON STREAM ss DO :

  END . /* On */


 Ktos ma jakis pomysl ?
 
/* ------------------ Program numeracji stron -------------------- */
/* Granica, za ktora zmieniac strone  */
DEFINE VARIABLE v_line_b  AS INTEGER   NO-UNDO .

/* Czy mozna zmieniac strone  */
DEFINE VARIABLE v_zmiana_st AS LOGICAL   NO-UNDO .

/* Numer strony */
DEFINE VARIABLE v_strona  AS INTEGER   NO-UNDO .

/*---------------------------------------------------- */
/* Okreslamy granice dla zmian strony:
 *
 * - Jest to rozmiar strony, odjac
 * - wielkosc ramki dla naglowka (5),
 * - wielkosc pojedynczej ramki (2),
 * - ramki dla podsumowania (6),
 * - zapas (2).
 *
 * Razem = - 15 .
 */

 ASSIGN
  v_line_b   = PAGE-SIZE - 15 /* Po tym wierszu zmienimy numer strony */
 .
/* ----------------------------------------------------------- */

FOR EACH kontrahent 
 NO-LOCK .

  FORM HEADER
        
     /* Inne elementy naglowka strony */

   "Str: " + TRIM (STRING (v_strona))
       + " (Rap: "
       + TRIM (STRING (PAGE-NUMBER))
       + ")"                  FORMAT "x(20)"

     /* Inne elementy naglowka strony */
 
  WITH FRAME phead
     PAGE-TOP
     WIDTH 80
     NO-BOX
  .

 v_strona	= 1 .
 VIEW FRAME phead .

 FOR EACH faktura OF kontrahent
  NO-LOCK .

     /* Wydruk:
     * - naglowka faktury ;
     * - naglowka dla kolumn pozycji, oraz (wazne)
     * - przygotowanie naglowka (HEADER) pozycji dla ewentualnych
     *  nastepnych stron tekstu.
     */


   FOR EACH pozycja OF faktura
   NO-LOCK .

      /* Wydruk pozycji faktury (w kilku wierszach) */

    IF LINE-COUNT < v_line_b THEN DO .

     v_zmiana_st  = TRUE .

    END . ELSE DO . /* If LINE-COUNT >= v_line_b */

     IF v_zmiana_st THEN DO .

      v_zmiana_st   = FALSE .
      v_strona     = v_strona + 1 .

     END . /* If v_zmiana_st */

    END . /* If LINE-COUNT >= v_line_b */


   END . /* For Each pozycja */

    /* Wydruk:
     *  - podsumowan oraz 
     *  - zablokowanie naglowka pozycji .
     */

 END . /* For Each faktura */

    /* Wydruk:
     *  - podsumowan dla faktury.
     */
   
 HIDE FRAME phead .

END . /* For Each kontrahent */
/* -------------------------------------------------------- */