[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Rejestracja bledow aplikacji
To margines. Wazny, bo tam znajduja sie tylko bledy okreslane mianem
krytycznych. Progress jednak trzyma gdzies kody bledow, nawet tych
powstalych na skutek wolania bez opcji NO-ERROR (patrz HELP->recent
messages). 
Chyba, ze jakos szczegolnie traktuje procedury uruchamiane z edytora...

Tomasz Fidecki             Progress Analyst/Programmer 
Financial Services LTD         UNIX fan, IRC Fido__ 
Marynarska 21              phone (voice) +48 22 6404728
02-674 Warsaw Poland          mailto:tomek@fsl.com.pl

On Thu, 20 Nov 1997, Pawel Dobrzynski wrote:

> Niektore bledy znajduja sie w "logu" bazy danych (baza.lg). Analiza tego pliku 
> czasami bywa interesujaca.
> 
> pd
> 
> [...]
> -----------------------------------------------------
> Pawel Dobrzynski, CSBI Progress Department
> 
>  Computer Systems for Business International SA
>  ul. Plowiecka 1, PL 04-501 Warszawa, POLAND
>  phone: (+48-22) 673-16-80 fax: (+48-22) 612-31-22 
>  http://www.csbi.waw.pl/
>