[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Wstawianie w browserWitam.
Jak w wersji 7.3 podczas korzystania z browsera dodac do niego
nowy rekord i przesunac podswietlenie na nowo dodany?

ON U1 OF brows-1 DO:
 CREATE rek.
 UPDATE rek.
 rid = RECID(rek).
 OPEN QUERY query-1 FOR EACH rek.
 REPOSITION query-1 TO RECID rid.
END.

Powyzsze nie dziala, nie wiedziec czemu. A w wer 7 nie ma
metody INSERT-ROW().

Tomek
-- 
  _________
 |_  _|_ _| Tomasz Fidecki
  | || _|  mailto:Tomasz.Fidecki@students.mimuw.edu.pl;
  | || |  http://green.pap.waw.pl/~fidecki
  |_||_|  IRC Fido on #plock #polska