[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Event viewer

Komunikat może się pojawić w przypadku przepełnienia dziennika zdarzeń
(event viewer) w Win NT/2000.
Pozdrowienia


"Jachoo" @zeto.bydgoszcz.pl on 2000-05-08 13:26:27

Please respond to progress@zeto.bydgoszcz.pl

Sent by: owner-progress@zeto.bydgoszcz.pl


To:  
cc:

Subject: Event viewerPodczas uruchomienia aplikacji pojawia się błąd:
    Registry error : Could not add '' message types to the Event Viewer.
(5178)
Podobne są również będy 5177, 5179, 5180.
Czy ktoś mógłby mi wskazać ewentualną przyczynę lub ogólnie w jakich
okolicznościach tego rodzaju będy mogą się pojawiać.
Z góry dziękuję, pozdrawiam - Jachoo.------
Strona WWW:   http://pluton.pol.lublin.pl/pugpl/index.htm
Obsluga listy: listserv@zeto.bydgoszcz.pl
Archiwum listy: http://www.zeto.bydgoszcz.pl/progress/index.html
------