[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Report ...Witam

Nożna się odwołać z poziomy raporu do zmiennych w procedurze wywołującej
raport ?


Robert Krawczyk

------
Strona WWW:     http://pluton.pol.lublin.pl/pugpl/index.htm
Obsluga listy:  listserv@zeto.bydgoszcz.pl
Archiwum listy: http://www.zeto.bydgoszcz.pl/progress/index.html
------