[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

ButtonWitam

Zdefiniowałem sobie button w mojej procedurce, ale podczas uruhomienia
procedyry jest nieaktywny.
a oto wywołanie :

display btn-kontr btn-saldo_na with frame ramka.
enable all with frame ramka.

Co się dzieje ?

Robert Krawczyk

------
Strona WWW:     http://pluton.pol.lublin.pl/pugpl/index.htm
Obsluga listy:  listserv@zeto.bydgoszcz.pl
Archiwum listy: http://www.zeto.bydgoszcz.pl/progress/index.html
------