[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: lockHallo,
Uruchomienie prowdog na serwerze powinno usunac problem.

MWW

---------------------- Forwarded by Michal Wachowicz/Largotim on 2000-12-11
10:45 ---------------------------


Maciej Frackiewicz <mfrackie@comilex.de> on 2000-12-11 08:44:19

Please respond to progress@zeto.bydgoszcz.pl

To:  "'progress@zeto.bydgoszcz.pl'" <progress@zeto.bydgoszcz.pl>
cc:  (bcc: Michal Wachowicz/Largotim)
Subject: lock
hallo,
jezeli program progressowy zostanie przerwany (n.p. windows zawiesi sie)
to aktualnie zalockowane recordy sa zalockowane az do nastepnege zamkniecia
bazy
danych.
czy jest komus znana metoda wczesniejszego odblokowania takich recordow ?
pozdrowienia

Maciej Frackiewicz
ComILEX Software AG
Warrington-Platz 14
40721 Hilden
Tel: 02103 / 5096 - 43    eMail: mailto:mfrackie@comilex.de
Fax: 02103 / 5096 - 53    WWW: http://www.comilex.de

------
Strona WWW:   http://pluton.pol.lublin.pl/pugpl/index.htm
Obsluga listy: listserv@zeto.bydgoszcz.pl
Archiwum listy: http://www.zeto.bydgoszcz.pl/progress/index.html
------
------
Strona WWW:   http://pluton.pol.lublin.pl/pugpl/index.htm
Obsluga listy: listserv@zeto.bydgoszcz.pl
Archiwum listy: http://www.zeto.bydgoszcz.pl/progress/index.html
------