[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: lockhallo,
jezeli program progressowy zostanie przerwany (n.p. windows zawiesi sie)
to aktualnie zalockowane recordy sa zalockowane az do nastepnege zamkniecia
bazy
danych.
czy jest komus znana metoda wczesniejszego odblokowania takich recordow ?

Wystarczy w serwerze bazy usunąć zadanie, które zostało przerwane na stacji roboczej. Usunąć można wykonując program "prosuth". Po jego uruchomieniu na ekranie wyświetlana jest lista zadań, które są przyłączone do bazy.  Należy ustalić które z zadań zostało przerwane (po nazwie użytkownika tego zdania i nazwie stacji roboczej na której działało) a następnie odłączyć to zadanie od bazy wykonując pozycję menu "Disconnect a User" . Zamiamiast programu "prosuth" można użyć "promon", w którym podobnie to się wykonuje.

                   
Henryk Jusza               mailto:henju@pg.gda.pl
--------------------------------------------------------------
Ośrodek Informatyczny Politechniki Gdańskiej
Pracownia Rozwoju Oprogramowania
tel (058) 347-28-01          fax (058) 347-24-63