[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Protokół NETBIOSProgress 8.3B for Win NT

Chcę uruchomić serwer bazy Progress na Win NT z obsługą protokołu NETBIOS.
Komenda:
proserve -db baza -H host -N NETBIOS.

Po tej komendzie serwer kończy działanie z komunikatem:
Protokół NETBIOS nie jest obsługiwany w tej wersji Progressa. (1431).

Kiedy w parametrach startowych nie podaję parametru -N (NETBIOS ma być
domyślnym), serwer rozpoczyna pracę bez błędu, lecz próba przyłączenia sie
do bazy skrótem:
prowin32 -db baza -H host -N NETBIOS,
kończy sie komunikatem:
Serwer bazy baza jest niedostępny (733).

Gdzie jest błąd?

Magdalena Kurpiel

------
Strona WWW:     http://pluton.pol.lublin.pl/pugpl/index.htm
Obsluga listy:  listserv@zeto.bydgoszcz.pl
Archiwum listy: http://www.zeto.bydgoszcz.pl/progress/index.html
------