[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Protokół NETBIOSAt 10:19 2000-09-06 +0200, you wrote:
>Progress 8.3B for Win NT
>
>Chcę uruchomić serwer bazy Progress na Win NT z obsług± protokołu NETBIOS.
>Komenda:
>proserve -db baza -H host -N NETBIOS.
>
>Po tej komendzie serwer kończy działanie z komunikatem:
>Protokół NETBIOS nie jest obsługiwany w tej wersji Progressa. (1431).
>
>Kiedy w parametrach startowych nie podaję parametru -N (NETBIOS ma być
>domy¶lnym), serwer rozpoczyna pracę bez błędu, lecz próba przył±czenia sie
>do bazy skrótem:
>prowin32 -db baza -H host -N NETBIOS,
>kończy sie komunikatem:
>Serwer bazy baza jest niedostępny (733).
>
>Gdzie jest bł±d?
>
>Magdalena Kurpiel

Jeśli dla serwera brak parametru -N, to najprawdopodobniej startuje on s 
protokołem TCP/IP, jeśli taki jest zainstalowany pod NT. Proponuję 
uruchomić klienta też bez parametru -N, to pewnie wystartuje z tym samym 
protokołem co serwer lub też spróbować dawać inne protokoły.

Nie wiem, czy w powyższej próbie występował parametr -S z nazwą serwisu 
(lub numerem portu zanmiast numeru serwisu). a powinien wystąpić. Nazwa 
serwisu musi być wpisana do pliku "Services" na komputerze serwera i 
komputerze klienta (pod NT ten plik jest w folderze: 
WINNT\System32\drivers\etc, pod Unix'em w katalogu etc). Jako numer portu 
należy wubrać numerek, który nie jest zajęty na obu komputerach, np: 2510. 
Które numerki są zajęte, to właśnie widać w pliku "Services". Na próbę 
zamiast wpisywać ten wybrany wolny numerek można go bezpośrednio użyć jako 
parametr -S. Wtedy odwołania będą następujące:

  proserve -db baza -H host -S 2510
  prowin32 -db baza -H host --S 2510

Jeśli serwer i klient działają na tym samym komputerze, to można skorzystać 
z predefiniowanej nazwy hosta "localhost" i wtedy będzie:

  proserve -db baza -H localhost -S 2510
  prowin32 -db baza -H localhost --S 2510

W razie problemów proszę podać na jakich komputerach i systemach 
operacyjnych dziełają serwer i klient, to wyjaśnienia będą bardziej konkretne.

Pozdrawiam.

           Henryk Jusza              henju@pg.gda.pl
           --------------------------------------------------------------
           Ośrodek Informatyczny Politechniki Gdańskiej
           Pracownia Rozwoju Oprogramowania
           tel (058) 347-28-01     fax (058) 347-24-63

------
Strona WWW:   http://pluton.pol.lublin.pl/pugpl/index.htm
Obsluga listy: listserv@zeto.bydgoszcz.pl
Archiwum listy: http://www.zeto.bydgoszcz.pl/progress/index.html
------