[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

aktywacja indeksu
W 'Data Admistration'->'Utilities'->'Index Deactivation'  wyłączyłem
aktywność ineksu dla tabeli.
Próbowałem później ponownie uaktywnić ten indeks w 'Data Dictionary'->'Index
Properities'
niestety nie udało się, ponieważ pole aktywacji jest nieaktywne. 
Co gorsza ineks nie dał się usunąć całkowicie usunąć ('Data Disctionary').
Gdzie można ponownie uaktywnić indeks lub ewentualnie jak go usunąć ?
 
Janusz Soszyński

------
Strona WWW:     http://pluton.pol.lublin.pl/pugpl/index.htm
Obsluga listy:  listserv@zeto.bydgoszcz.pl
Archiwum listy: http://www.zeto.bydgoszcz.pl/progress/index.html
------