[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Odp: Funkcja substring w ProgresieBardzo dziekuje za pomoc.
O to mi wlasnie chodzilo!!!

Pozdrawiam

Beata Lebryk


----- Wiadomooć oryginalna -----
Od: Henryk Jusza <henju@pg.gda.pl>
Do: <progress@zeto.bydgoszcz.pl>
Wysłano: 9 wrzeonia 1999 08:44
Temat: Re: Funkcja substring w Progresie>  Pracuję w Progresie 8.3A . Oto przykładowa zawartość jednego z pól
>tablicy:  "aaaa;bbbb"  Co powinnam zrobić, aby wyświetlić zawartość tego
>pola, ale tylko do średnika, tj. w tym przypadku "aaaa" . Ilość znaków
>przed średnikiem jest różna.

Uzyć funkcji:

  ENTRY( 1 , Pole , '; ' )

która wybierze pierwszy człon łańcucha, w którym separatorem jest *rednik.


           Henryk Jusza              henju@pg.gda.p
           -------------------------------------------------------
--
           O*rodek Informatyczny Politechniki Gdańskiej
           Pracownia Rozwoju Oprogramowania
           tel (058) 347-28-01     fax (058) 347-24-63
------
Strona WWW:   http://pluton.pol.lublin.pl/pugpl/index.htm
Obsluga listy: listserv@zeto.bydgoszcz.pl
Archiwum listy: http://www.zeto.bydgoszcz.pl/progress/index.html
------


------
Strona WWW:   http://pluton.pol.lublin.pl/pugpl/index.htm
Obsluga listy: listserv@zeto.bydgoszcz.pl
Archiwum listy: http://www.zeto.bydgoszcz.pl/progress/index.html
------