[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Funkcja substring w Progresie
>  Pracuję w Progresie 8.3A . Oto przykładowa zawartość jednego z pól
>tablicy:  "aaaa;bbbb"  Co powinnam zrobić, aby wyświetlić zawartość tego
>pola, ale tylko do średnika, tj. w tym przypadku "aaaa" . Ilość znaków 
>przed średnikiem jest różna. 

Uzyć funkcji:

  ENTRY( 1 , Pole , '; ' )

która wybierze pierwszy człon łańcucha, w którym separatorem jest œrednik.

          
           Henryk Jusza              henju@pg.gda.p
           ---------------------------------------------------------
           Oœrodek Informatyczny Politechniki Gdańskiej
           Pracownia Rozwoju Oprogramowania
           tel (058) 347-28-01     fax (058) 347-24-63
------
Strona WWW:   http://pluton.pol.lublin.pl/pugpl/index.htm
Obsluga listy: listserv@zeto.bydgoszcz.pl
Archiwum listy: http://www.zeto.bydgoszcz.pl/progress/index.html
------