[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Format i inne - jak to działa ?Dzie? dobry.

M?j pierwszy list do grupy dotyczy dw?ch spraw.
1. Opcja format, ktor? u?ywam przy wy?wietlaniu display'em p?l bazy danych.
Robi? to aby skr?ci? d?ugo?? wy?wietlanej informacji.
Mamy tablic? item z polem item o formacie x(30).
W v6 display item.item format "x(13)". powodowa? wy?wielenie tylko 13
pierwszy znak?w, natomiast w v8 wy?wietla du?o wi?cej znak?w. Jak dzia?a
format w v8? Mo?e by?y zmiany w kolejnych wersjach Progress'a?
2. U?ywam systemu SyteLine firmy Symix. Tworz? r??ne raporty i chcia?bym
m?c sterowa? drukark?, tak aby raport by? drukowany u?ywaj?c r??nej
wielko?ci czcionki, wierszy na cal itp. U?ywam do tego komendy PUT CONTROL
"~033E...", wszystko dzia?a bez zarzutu opr?cz drukowania dwustronnego i
landscape'u. Drukarki w firmie mamy HP LaserJet 4 i wy?ej. Czy komenda PUT
jest dobr? komed? do tego? Czy s? innem sposoby sterowania drukark??

Prosz? o jakie? wskaz?wki lub rady.

?rodowisko: serwer HP-UX, klient Windows 95, Progress 8.2C R5

Dzi?kuj?.
===================================================
ROBERT STOPPEL   Progress Programmer/Analyst
          storob@woodmizer.com
          Wood-Mizer Industries Ltd.
          Nag?rna 114, 62-600 Ko?o
===================================================