[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Rewelacyjne wyniki Progress Software w 2 kwartale.



Z prawdziwą przyjemnością przedstawiam wyniki finansowe osiągnięte przez 
Progress Software Corporation w drugim kwartale 98 roku. Wyniki te były tak 
rewelacyjne, że zaraz po ich ogłoszeniu akcje Progressa na giełdzie w USA 
(NASDAQ) wzrosły aż o 28%: z 30$ na 41,5$. Bardzo dobrze świadczy to o 
umacniającej się pozycji firmy. Jest to tym bardziej godne uznania, że wyniki 
finansowe innych producentów baz danych (m. in. Informix, Sybase) są dużo 
słabsze, a ich ceny ich akcji - niższe.

Życzymy Progressowi powtórzenia tego sukcesu w kolejnych kwartałach.

Paweł Dobrzyński



Data: 23 czerwca

Tytuł informacji: Wyniki finansowe Progress Software Corporation 
 1 półrocze 1998

31 maja amerykańska firma Progress Software Corporation ogłosiła
wyniki finansowe za drugi kwartał i pierwsze półrocze 1998, które
skończyło się 31 maja. Dochód w 2 kwartale wyniósł 57.1 mln. USD i w
stosunku do analogicznego okresu w zeszłym roku wzrósł o 27%. Wzrost
wartości akcji w drugim kwartale - 125% w stosunku do analogicznego
kwartału minionego roku (0,36$ w 98 i 0,16$ w 97) Za pierwsze półrocze
dochód PSC wyniósł 111.3 mln $ i w stosunku do roku minionego
(90.2mln $) wzrósł 23 %. Wzrost wartości akcji - 110% (0,65$ w 98 i
0,31$ w 97) W drugim kwartale 98 roku PSC zakupiła 264,342 swoich
akcji za sumę 8,4mln $. Od początku wykupu firma objęła w posiadanie
2,8 mln akcji, (średnia wartość jednej akcji - 18.78$). Aktywa bieżące
firmy na koniec 2 kwartału 1998 to 96.3 mln$. Okres spłaty należności
w 1 półroczu to 58 dni - w roku minionym 62.


Progress - partnerem na długie lata....
--------------------------------------------------
Analitycy rynku komputerowego twierdzą, że rynek dla aplikacji
zwiększy się dwukrotnie juz ok. roku 2002. Prezes PSC - Joseph W.
Alsop jest zdania, że firma jest świetnie przygotowania do odgrywania
roli lidera na tym rynku. Podstawowy model sprzedaży Progressa polega
na współpracy z dostawcami aplikacji oraz dostarczaniu im narzędzi i
technologii do tworzenia kompleksowych rozwiązań, prostych, łatwych w
obsłudze i stosunkowo tanich w utrzymaniu. Są to rozwiązania typu aeBuy
- built - both" , przeznaczone dla klientów, którzy chcą otrzymać
szybko aplikacje złożone z gotowych elementów z możliwością ich
dowolnego składania, rozbudowywania i ew. dalszej sprzedazy. Taka
ofertę ma właśnie PSC - dzięki ogromnej sieci partnerów oferujących
różnorodne aplikacje, z możliwością dalszej ich rozbudowy. W ten
sposób tworzy się rozwiązania otwarte. W szybko zmieniającym się
świecie biznesu taka polityka jest propozycją idealną z punktu
widzenia klienta.

W 1 półroczu 1998 firma PSC zanotowała wiele osiągnięć, m. in.
rozpoczęcie sprzedaży najnowszej wersji servera aplikacji i narzędzia
do programowania w Javie - Apptivity 2.1. Wersja 2.1 zebrała bardzo
pochlebne opinie w prasie fachowej. Tuż po zakończeniu kwartału odbyła
się w Texasie, w Dallas, amerykańska konferencja użytkowników
Progressa. Tegoroczna Konferencja zorganizowana była pod hasłem -
Future-Proof For Business Advantage. Zaprezentowano strategię UAA -
Universal Application Architecture. Jej podstawowe założenie to
umożliwiać klientom bieżące tworzenie aplikacji i zapewnić
wykorzystanie technologii, które powstaną w przyszłości, bez
konieczności wymiany aplikacji. Alsop stwierdził, że takie podejście
gwarantuje firmie PSC wieloletnie kontakty z partnerami i
użytkownikami aplikacji. 

(W bieżącym roku odbędą się jeszcze dwie konferencje użytkowników
Progressa - w Australii i Londynie. Więcej na ten temat w następnej
porcji informacji).


Progress Software Corporation
Firma Progress Software Corporation jest działającym na całym świecie
dostawcą narzędzi do pisania aplikacji, technologii związanych z
bazami danych i usług dodatkowych. Zatrudnia 1.100 pracowników w
niemal 50 przedstawicielstwach w Ameryce Północnej, Europie, Azji,
Australii i Ameryce Łacińskiej. Programiści używają rozwiązań Progress
Software, takich jak Apptivity, WebSpeed, ProtoSpeed i Progress do
tworzenia, instalowania i aktualizacji aplikacji za pomocą Internetu i
w środowiskach client-server i host-terminal/ Produkty Progress
Software stosują partnerzy Application Partners (AP) i klienci;
wartość sprzedaży aplikacji progressowych wyniosła w 1997 roku ponad
1,5 mld USD.

CSBI S.A. Oddział Progress od 1991 roku jest jedynym dystrybutorem
środowiska Progress na terenie Polski. Współpracuje z siecią ok. 70
partnerów (VAR)

Informacje dodatkowe:

Barbara Tatarska, btt@csbi.waw.pl
Computer Systems for Business International SA
ul. Plowiecka 1, 04-501 Warszawa, POLAND
tel: (+48-22) 673-16-80 fax: (+48-22) 612-31-22 
http://www.csbi.waw.pl/

-----------------------------------------------------
Pawel Dobrzynski, CSBI Progress

  Computer Systems for Business International SA
  ul. Plowiecka 1, PL 04-501 Warszawa, POLAND
  phone: (+48-22) 673-16-80 fax: (+48-22) 612-31-22 
  http://www.csbi.waw.pl/