[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Przylaczenie klienta DOS v7.3 (Win95) do bazy na HP unixOn 9 Jan 98 at 9:56, Jarek Kalinowski wrote:

> [ciach]
> Plik konfiguracyjny ole.pf wygląda jak niżej:
> 
> -db    /pro/dbs/ole/leki03.db

Tu powinno byc:

 -db leki03

ale nie sadze, zeby to byla przyczyna problemu. Podejrzewalbym 
ograniczenia licencji: klient Windowsowy nie zawiera klienta 
DOSowego i dziwnie sie to zwykle ujawnia.

Tomasz Judycki     tjudycki@elbacsb.com.pl

ELBA-CSB SA,      tel (48 22) 610 85 80 ext. 335
Plowiecka 1,      fax (48 22) 612 20 61
04-501 Warsaw,
Poland
http://www.elbacsb.com.pl