[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Przylaczenie klienta DOS v7.3 (Win95) do bazy na HP unixCzesc !

Mam problem z podłączeniem klienta dosowego (7.3B) pod Windows 95 do 
bazy v7.3 która znajduje się na unixie (HP). Po uruchomieniu sesji DOS-a
(_progres.exe) pojawia się komunikat, że wcześniej należy zainstalować
TCP/IP. Jednak TCP/IP jest prawidłowo zainstalowany (działają dosowe ftp,
ping .. itp).

Sesję DOS-a uruchamiam następującym programem batchowym:

SET DLC=R:\
SET PROPATH=O:\FLIB.PL;%path%
SET PROMSGS=%dlc%PROLANG\POL\PROMSGS.POL
SET PROCONV=%dlc%CONVMAP.CP
SET HHPATH=%dlc%BIN
SET HOHPATH=%dlc%PROHELP
SET PROSTARTUP=S:\startup.pf
SET PRONCS=%dlc%BIN\PROLWP.EXE
start R:\BIN\_progres.exe -pf c:\ole\ole.pf -ininame c:\ole\ole.ini -T c:\temp

Plik konfiguracyjny ole.pf wygląda jak niżej:

-db    /pro/dbs/ole/leki03.db
-H     puchatek
-S     uxolev37
-ld    leki03      
-p     _prostar.p
-N     TCP
-cpinternal Mazovia                     
-cpstream  Mazovia                     
-cpcoll   Polish                      
-cpcase   Basic                      
-cpprint  Mazovia

-----------------------------
Jarek Kalinowski
ZETO S.A. Bialystok
e-mail:jk@box.zetobi.com.pl
-----------------------------