[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Rejestracja bledow aplikacjiOn 21 Nov 97 at 14:23, Tomasz Judycki wrote:

> Wspomniana juz funkcja _msg udostepnia tylko te bledy, ktore 
> wyswietlily sie na ekranie. Z _rcntmsg.p wynika, ze wykonanie:
> 
> def var i as int no-undo.
> i = 1.
> do while _msg( i ) > 0:
>   message _msg( i ) view-as alert-box.
>   i = i + 1.
> end.
> 
> wyswietli wszystkie bledy od poczatku sesji. Ta funkcja jest 
> nieudokumentowana, wiec trudno traktowac ja powaznie.

Powiem więcej, należy jej unikać. Nie ma bowiem gwarancji, że w kolejnych 
wersjach systemu funkcja ta zostanie zachowana.  I co wtedy?

Paweł Dobrzyński

-----------------------------------------------------
Pawel Dobrzynski, CSBI Progress Department

   Computer Systems for Business International SA
   ul. Plowiecka 1, PL 04-501 Warszawa, POLAND
   phone: (+48-22) 673-16-80  fax: (+48-22) 612-31-22  
   http://www.csbi.waw.pl/