[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Konia z rzedem temu, ktory wyjasni...rozwiązanie nie tak eleganckie, ale skuteczne. Co do konia, wystarczy jeśli 
będziesz mi go pożyczać w weekendy. Ramka ab służy do sprawdzenia, że zmienne a 
i b nie ulegają zmianie.

Paweł
/* --------------------------------------------------------------- */
DEF VAR a AS LOGICAL VIEW-AS TOGGLE-BOX INIT yes.
DEF VAR b AS LOGICAL VIEW-AS TOGGLE-BOX.
def var i as integer.
DEF FRAME f
 a b.

ON VALUE-CHANGED OF a in frame f do:
 if b:screen-value = "yes" then b:screen-value = "no".
               else b:screen-value = "yes".
DISPLAY a b with frame ab.
end. 

ON VALUE-CHANGED OF b in frame f do:
 if a:screen-value = "yes" then a:screen-value = "no".
              else a:screen-value = "yes".
DISPLAY a b with frame ab.
end.

DISPLAY a b WITH FRAME f.
ENABLE a b WITH FRAME f.

WAIT-FOR WINDOW-CLOSE OF DEFAULT-WINDOW.
/* ------------------------------------------------------- */On 7 Nov 97 at 16:54, Tomasz Fidecki wrote:

> Wlasnie. 
> Pod Windows nie dziala w ogole, w trybie znakowym robi zbyt duzo. Dwa
> obiekty typu toggle-box, w momencie zmiany stanu jednego, chce, aby stan
> drugiego zmienial sie sam.
> 
> /* --------------------------------------------------------------- */
> DEF VAR a AS LOGICAL VIEW-AS TOGGLE-BOX INIT yes.
> DEF VAR b AS LOGICAL VIEW-AS TOGGLE-BOX.
> 
> DEF FRAME f
>  a b.
> 
> ON VALUE-CHANGED OF a APPLY "VALUE-CHANGED" TO b.
> ON VALUE-CHANGED OF b APPLY "VALUE-CHANGED" TO a.
> 
> DISPLAY a b WITH FRAME f.
> ENABLE a b WITH FRAME f.
> 
> WAIT-FOR WINDOW-CLOSE OF DEFAULT-WINDOW.
> /* ------------------------------------------------------- */
> 
> Zalozenie jest takie, ze nie chce operowac na zywych zmiennych, lecz
> jedynie na ich wartosciach z bufora ekranu. Rozwiazanie typu:
> 
> ON VALUE-CHANGED OF a DO:
>  b = NOT b.
>  DISPLAY b WITH FRAME f.
> END.
> mnie nie interesuje. Jak sie maja do tego tzw "mechanizmy ochrony przed
> rekursja" wbudowane w Progressa?
> 
> Pozdrawiam.
> 
> Tomasz Fidecki             phone (voice) +48 22 6404728 
> Financial Services LTD         mailto:tomek@fsl.com.pl 
> Marynarska 21 
> 02-674 Warsaw Poland
> 

-----------------------------------------------------
Pawel Dobrzynski, CSBI Progress Department

  Computer Systems for Business International SA
  ul. Plowiecka 1, PL 04-501 Warszawa, POLAND
  phone: (+48-22) 673-16-80 fax: (+48-22) 612-31-22 
  http://www.csbi.waw.pl/