[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Konia z rzedem temu, ktory wyjasni...Wlasnie. 
Pod Windows nie dziala w ogole, w trybie znakowym robi zbyt duzo. Dwa
obiekty typu toggle-box, w momencie zmiany stanu jednego, chce, aby stan
drugiego zmienial sie sam.

/* --------------------------------------------------------------- */
DEF VAR a AS LOGICAL VIEW-AS TOGGLE-BOX INIT yes.
DEF VAR b AS LOGICAL VIEW-AS TOGGLE-BOX.

DEF FRAME f
 a b.

ON VALUE-CHANGED OF a APPLY "VALUE-CHANGED" TO b.
ON VALUE-CHANGED OF b APPLY "VALUE-CHANGED" TO a.

DISPLAY a b WITH FRAME f.
ENABLE a b WITH FRAME f.

WAIT-FOR WINDOW-CLOSE OF DEFAULT-WINDOW.
/* ------------------------------------------------------- */

Zalozenie jest takie, ze nie chce operowac na zywych zmiennych, lecz
jedynie na ich wartosciach z bufora ekranu. Rozwiazanie typu:

ON VALUE-CHANGED OF a DO:
 b = NOT b.
 DISPLAY b WITH FRAME f.
END.
mnie nie interesuje. Jak sie maja do tego tzw "mechanizmy ochrony przed
rekursja" wbudowane w Progressa?

Pozdrawiam.

Tomasz Fidecki             phone (voice) +48 22 6404728 
Financial Services LTD         mailto:tomek@fsl.com.pl 
Marynarska 21 
02-674 Warsaw Poland