[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Drukowanie znakowe w Windows'achOn 1 Sep 97 at 13:02, Henryk Jusza wrote:

>   Mamy problem - jak zmusić PROGRESS'a i Widows'y (3.11 i 95) do
> drukowania na drukarce igłowej w trybie znakowym (z użyciem wbudowanych w
> drukarkę fontów) a nie graficznym ?
> 
> [ciach]

Trzeba zdefiniowac drukarke jako tekstowa: w Windows 95 z listy 
producentow wybiera sie "Typowa", z listy drukarek "Typowa/Tylko 
tekst" (w 3.11 to sie nazywalo chyba "Generic").
Warto pamietac, ze jest roznica pomiedzy 3.11 a 95 w drukowaniu na 
okreslony port:
3.11
output to "lpt1:".
95
output to "\lpt1".

--
Tomasz Judycki   tj@csbi.waw.pl

CSBI SA,        tel (48 22) 610 85 80 ext. 334
Plowiecka 1,      fax (48 22) 612 20 61
04-501 Warsaw,
Poland
http://www.csbi.waw.pl