[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Drukowanie znakowe w Windows'ach  Mamy problem - jak zmusić PROGRESS'a i Widows'y (3.11 i 95) do
drukowania na drukarce igłowej w trybie znakowym (z użyciem wbudowanych w
drukarkę fontów) a nie graficznym ?

  Robiliśmy trochę różnych prób (PROGRESS wersja 8.0 i 8.1) ale efekty są
mierne:

 - w Windows'a ch 3.11 ustawiając w pliku PROGRESS.INI, parametr
PrinterFont udało się drukowanie w trybie znakowym ale tylko w foncie
Roman, zaś w foncie Draft nie chce działać (próby były wykonywane na
drukarce FX-1050 na której spod Word'a dostępne były fony sprzętowe: Draft,
Roman i Sans Serif i można było w nich drukować)
 - w Windows'ach 95 ta sama metoda nie daje żadnych efektów - ciagle
drukuje graficznie
 - próbowaliśmy drukowania z użyciem DLL-a proprint.dll (przykład
takiego drukowania jest podany w procedurze _osprint.p) lecz tutaj nie
można zadać numeru font'a który odpowiada fontom obsługiwanym sprzętowo (w
Windows'ach, na listach fontów poprzedzonych obrazkiem drukarki).

  Wydruki drukowane graficznie są bardzo ładne, tylko że czas oczekiwania
na ich wykonanie jest bardzo długi. Myślę, że ten problem jest dość typowy
i wielu klubowiczów już go ma za sobą. Gdyby ktoś chciał coś podpowiedzieć
bylibyśmy bardzo wdzięczni.          
           Henryk Jusza
           -------------------------------------------------------
           Ośrodek Informatyczny Politechniki Gdańskiej
           Pracownia Rozwoju Oprogramowania
           tel (058) 47-28-01       fax (058) 47-24-63