[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Gdzie mozna znalezc opis gramatyki??? (fwd)
Brawo. Pocztowka dla Tomka Judyckiego (ciekawa uwaga o pustych koszach).


Tomasz Fidecki             phone (voice) +48 22 6404728 
Financial Services LTD         mailto:tomek@fsl.com.pl 
Marynarska 21 
02-674 Warsaw Poland

On Thu, 26 Jun 1997, Tomasz Judycki wrote:

> 
> 
> Przepraszam za poprzedni list. Tak sie spieszylem do kolorowej 
> pocztowki, ze nie przeczytalem uwaznie zadania.
> 
> Drugie podejscie:
> 
> open query q for each kosz.
> 
> on find of kosz
> do:
> 
> find first truskawka of kosz where kolor="czerwony".
> if not available truskawka then
>  return error.
> else
> do:
>  find first truskawka of kosz where kolor<>"czerwony".
>  if available truskawka then
>   return error.
> end.
> end.
> 
> Dodatkowa uwaga: to rozwiazanie jest zgodne z opisem slownym, a 
> niezgodne z:
>   OPEN QUERY q1 FOR EACH kosz WHERE NOT CAN-FIND(truskawka OF kosz
>           WHERE truskawka.kolor <> "czerwona")
> ktore uwzglednia rowniez puste kosze.
> 

[...]

> --
> Tomasz Judycki   tj@csbi.waw.pl
> 
> CSBI SA,        tel (48 22) 610 85 80 ext. 334
> Plowiecka 1,      fax (48 22) 612 20 61
> 04-501 Warsaw,
> Poland
> http://www.csbi.waw.pl
>