[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Szkolenie z WebspeedW dniach 26 i 27 maja w CSBI odbędzie się wewnętrzne szkolenie nt 
Webspeed 1.0 oraz planowanych zmian w wersji 2.0. Koszt 
uczestnictwa - 800 zł od osoby + VAT. Zainteresowanych proszę o 
kontakt.

Paweł Dobrzyński

-----------------------------------------------------
Pawel Dobrzynski, CSBI Progress Department

   Computer Systems for Business International SA
   ul. Plowiecka 1, PL 04-501 Warszawa, POLAND
   phone: (+48-22) 673-16-80  fax: (+48-22) 612-31-22  
   http://www.csbi.waw.pl/