[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Wykorzystanie indeksuZalozmy nastepujaca strukture:

 File: czlowiek
Fields: Imie
	Nazwisko
	Data_ur
	Miejsce_ur
    Znak_zodiaku
 Index: idx1 (Imie,nazwisko,Data_ur)

Pytanie: Ile komponentow indeksu idx1 zostanie wykorzystanych w
ponizszej
     petli? Dwa na pewno. Czy i w jaki sposob Progress
wykorzysta       trzeci skladnik (Data_ur)?


FOR EACH czlowiek WHERE 
 czlowiek.Imie   = "Jan"    AND
 czlowiek.nazwisko = "Kowalski" AND
 ((czlowiek.Data_ur > 01/01/80 AND czlowiek.Data_ur <> 01/01/81) OR
 czlowiek.znak_zodiaku = "waga"):

 /* rob cokolwiek */
END.
Tomek
-- 
  _________
 |_  _|_ _| Tomasz Fidecki
  | || _|  mailto:Tomasz.Fidecki@students.mimuw.edu.pl;
  | || |  http://green.pap.waw.pl/~fidecki
  |_||_|  IRC Fido on #plock #polska