[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: procopySądzę że tym powinien się zająć dział wsparcia technicznego. Procedura
zgłoszenia (bardzo prosta, zresztą) jest opisana na stronie:
http://www.progress.com/worldwide/pl/uslugi/serwis.htm

Pozdrawiam,

Paweł Dobrzyński

Żółczyński Przemysław wrote:
> 
> Witam,
> 
> Zamiast wykonania kopii dostaję poniższe komunikaty, dlaczego
> Solaris 7, Progress 7.3E01
> 
> $ procopy $DB_POM/bank $DB_POM1/bank
> A database named /home/bankier/db.pom1/bank already exists, do you want to
> replace it? (y/n)y
> 
> Copying /home/bankier/db.pom/bank to /home/bankier/db.pom1/bank...
> 
> Start writing data blocks
> SYSTEM ERROR: Memory violation. (49)
> ** Save file named core for analysis by Progress Software Corporation. (439)
> Quit
> 
> +plik protrace.721 o zawartości:
> PROGRESS stack trace as of Mon Oct 15 07:10:39 2001
> Command line arguments are
> 
> uttrace() +0x94 from: /home/progress/dlc73E/bin/_dbutil
> utcore() +0xbc from: /home/progress/dlc73E/bin/_dbutil
> drexit() +0x1a4 from: /home/progress/dlc73E/bin/_dbutil
> drExitOnTerm() +0x304 from: /home/progress/dlc73E/bin/_dbutil
> _setuid() +0x60 from: /usr/lib/libc.so.1
> printfx() +0x2c from: /home/progress/dlc73E/bin/_dbutil
> mv_copyutil() +0x720 from: /home/progress/dlc73E/bin/_dbutil
> mvutil() +0x1c8 from: /home/progress/dlc73E/bin/_dbutil
> main() +0x68 from: /home/progress/dlc73E/bin/_dbutil
> _start() +0x5c from: /home/progress/dlc73E/bin/_dbutil
> ------
> Strona WWW:     http://pluton.pol.lublin.pl/pugpl/index.htm
> Obsluga listy:  listserv@zeto.bydgoszcz.pl
> Archiwum listy: http://www.zeto.bydgoszcz.pl/progress/index.html
> ------

-- 
mailto:pd@progress.com
http://www.progress.com/pl

Progress Software Polska
tel: (+48 22) 673-10-44     
fax: (+48 22) 610 94 83
------
Strona WWW:     http://pluton.pol.lublin.pl/pugpl/index.htm
Obsluga listy:  listserv@zeto.bydgoszcz.pl
Archiwum listy: http://www.zeto.bydgoszcz.pl/progress/index.html
------