[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

procopyWitam,

Zamiast wykonania kopii dostaję poniższe komunikaty, dlaczego
Solaris 7, Progress 7.3E01

$ procopy $DB_POM/bank $DB_POM1/bank
A database named /home/bankier/db.pom1/bank already exists, do you want to
replace it? (y/n)y

Copying /home/bankier/db.pom/bank to /home/bankier/db.pom1/bank...

Start writing data blocks
SYSTEM ERROR: Memory violation. (49)
** Save file named core for analysis by Progress Software Corporation. (439)
Quit

+plik protrace.721 o zawartości: 
PROGRESS stack trace as of Mon Oct 15 07:10:39 2001
Command line arguments are


uttrace() +0x94 from: /home/progress/dlc73E/bin/_dbutil
utcore() +0xbc from: /home/progress/dlc73E/bin/_dbutil
drexit() +0x1a4 from: /home/progress/dlc73E/bin/_dbutil
drExitOnTerm() +0x304 from: /home/progress/dlc73E/bin/_dbutil
_setuid() +0x60 from: /usr/lib/libc.so.1
printfx() +0x2c from: /home/progress/dlc73E/bin/_dbutil
mv_copyutil() +0x720 from: /home/progress/dlc73E/bin/_dbutil
mvutil() +0x1c8 from: /home/progress/dlc73E/bin/_dbutil
main() +0x68 from: /home/progress/dlc73E/bin/_dbutil
_start() +0x5c from: /home/progress/dlc73E/bin/_dbutil
------
Strona WWW:     http://pluton.pol.lublin.pl/pugpl/index.htm
Obsluga listy:  listserv@zeto.bydgoszcz.pl
Archiwum listy: http://www.zeto.bydgoszcz.pl/progress/index.html
------