[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: polska pusta bazaAlicja Iller wrote:

> Jak zrobić pustą polską bazę? Utworzyłam pustą bazę poleceniem "prodb
> nazwa_bazy" wprowadzając ¶cieżkę do wzorcowej
> bazy.../DLC/PROLANG/POL/empty.db. Niestety nie mogę uruchomić edytora
> Progressa z przyłączoną tą bazą. Po poleceniu "pro nazwa_bazy -pf
> parametry.pf" jest komunikat, że w pliku convmap.cp nie znaleziono tablicy
> konwersji z Mazowii na 1250. Parametry umieszczone w pliku parametry.pf są
> następujące:
> -crc -e 63 -l 999 -s 31 -d ymd -yy 1920 -D 150 -Mf 5 -B 2000 -L 4000
> -E
> -convmap /.../DLC/convmap.cp
> -cpcase Basic
> -cpcoll Polish
> -cpstream mazowia
> -cpinternal 1250

być może tu leży przyczyna
   -cpinternal mazowia

>
> -cpterm mazowia.
> Użyty przeze mnie convmap jest z powodzeniem używany dla innych polskich
> baz.
> Będę wdzięczna za pomoc.
>

pozdrawiam

Wojciech Łapiński

------
Strona WWW:     http://pluton.pol.lublin.pl/pugpl/index.htm
Obsluga listy:  listserv@zeto.bydgoszcz.pl
Archiwum listy: http://www.zeto.bydgoszcz.pl/progress/index.html
------