[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Problem z debuggeremPróbuję używać debuggera Progressa w środowisku Unix-owym (Solaris 2.6,
Progress 8.3B) i mam
problemy ze śledzeniem poszczególnych linii programu. Jeśli we "wciagniętym"
do debuggera programie 
ustawiam pułapkę na linii np 100 to debugger informuje, że pułapka dotyczy
linii np. 94. Podobna niezgodność 
numeracji lini występuje przy krokowym śledzeniu programu. wskaźnik linii
(strzałeczka z prawej strony) jest kilka 
linii niżej niż linia w której wykonywana jest właśnie jakaś operacja.
Generalnie wszystko jest rozjechane i przesunięte 
co uniemożliwia pracę z debuggerem.

Czy ktoś miał z tym do czynienia i czy można temu jakoś zaradzić?

Podrawiam

Magda Piechota	
------
Strona WWW:     http://pluton.pol.lublin.pl/pugpl/index.htm
Obsluga listy:  listserv@zeto.bydgoszcz.pl
Archiwum listy: http://www.zeto.bydgoszcz.pl/progress/index.html
------