[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Report Builder - filterWitam

O ile raport już "działa" to nie wiedzieć dlaczego nie uwzględnia
załączonego filtra.
O co tu chodzi ?

Poniżej zamieściłem najprostszą wersję mojego zestawienia. W report
builderze jeżeli ustawię identyczny filtr który działa.

RUN aderb\_printrb(
  "c:\dlc\wlasne\raporty.prl", /* RB-REPORT-LIBRARY */
  "f_trans",
/* RB-REPORT-NAME */
  "-db promiss -H mass -S odbcpromis",                /*
RB-DB-CONNECTION */
  "",                /* RB-INCLUDE-RECORDS */
  "f_trans.wn-ma > 0",                /* RB-FILTER */
  "",                /* RB-MEMO-FILE */
  "D",               /* RB-PRINT-DESTINATION */
  "",                /* RB-PRINTER-NAME */
  "",                /* RB-PRINTER-PORT */
  "",                /* RB-OUTPUT-FILE */
  0,                /* RB-NUMBER-COPIES - zero */
  0,                /* RB-BEGIN-PAGE - zero */
  0,                /* RB-END-PAGE - zero */
  no,                /* RB-TEST-PATTERN */
  "",                /* RB-WINDOW-TITLE */
  yes,               /* RB-DISPLAY-ERRORS */
  yes,               /* RB-DISPLAY-STATUS */
  no,                /* RB-NO-WAIT */
  "").               /* RB-OTHER-PARAMETERS */

Robert Krawczyk

------
Strona WWW:   http://pluton.pol.lublin.pl/pugpl/index.htm
Obsluga listy: listserv@zeto.bydgoszcz.pl
Archiwum listy: http://www.zeto.bydgoszcz.pl/progress/index.html
------