[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Problem z oknamiDzień dobry,

Uruchamiam z pewnej procedury, w której zdefiniowane jest okno inną
procedurę gdzie również tworzone jest okno "create window". W wyniku
tego jest możliwe przemieszczanie sie pomiędzy oknami. Czy można i w
jaki sposób uzyskać efekt by okno w tej drugiej procedurze zachowywało
sie jak dialog-box tzn. w jaki sposób można nie pozwolić na
przemieszczanie się pomiędzy oknami?

Irena Goderska
------
Strona WWW:     http://pluton.pol.lublin.pl/pugpl/index.htm
Obsluga listy:  listserv@zeto.bydgoszcz.pl
Archiwum listy: http://www.zeto.bydgoszcz.pl/progress/index.html
------