[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Sprawdzanie numerówProponował bym zawrzeć w mechanizmach sprawdzania numerów , szczególnie 
PESEL, możliwość wyłączenia.
Spotkałem się z numerem PESEL który był prawdziwy a nie poprawny 
formalnie
Marcin
------
Strona WWW:     http://pluton.pol.lublin.pl/pugpl/index.htm
Obsluga listy:  listserv@zeto.bydgoszcz.pl
Archiwum listy: http://www.zeto.bydgoszcz.pl/progress/index.html
------