[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Power DesignerCzy kto¶ korzysta z Power Designera przy generowaniu struktury baz
progressowych? Szukam chętnego / chętnych do współpracy przy zrobieniu
porz±dnego pliku z definicjami, wzorcami triggerów itp.

Witam !
Tak, korzystam i to na dużą skalę. Obecnie korzystam z Power Designer'a wersji 6.1, ale już ostro pracuję nad przejściem do wersji 7.5. Mój sposób korzystania jest dość specyficzny, ponieważ używam go łącznie z generatorem aplikacji Xponent (produkt firmy Software Solutions Unlimited). Specyfika wykorzystania polega na tym, że:

  - W ogóle nie generuję schematu bazy w formacie *.df (poleceń aktualizacji schematu bazy). W wersji 7.5 o ile dobrze sprawę rozpoznałem sam Power Designer nie ma już takiej możliwości. Można natomiast generować skrypt SQL tworzenia schematu

  - Schemat bazy, a właściwie schemat repozytorium Xponet'a (rozszerzony odpowiednik słownika Progress'a) generuję za pomocą zbudowanego przeze mnie mostu (napisanego w Progress'ie) bezpośrednio z pliku *.pdm Power Designer'a, który w wersji 6.1 jest plikiem ASCII a w wersji 7.5 jest plikiem XML-owym (rozpracowałem ich strukturę w potrzebnym mi zakresie). Przenisienie schematu z repozytorium Xponet'a do słownika bazy zapewniają mechanizmy Xponet'a. Na dobrą sprawę można zamiast do repozytorium Xponent'a generować schemat bezpośrednio do bazy Progress'owej (jakiejś pomocniczej) i generować różnicę schematów tej pomocniczej bazy i bazy właściwej za pomocą mechanizmów Progress'a

  - Trigger'y generuję bezpośrednio w bazie Xponent'a jako obiekty Xponent'owe. Tę czynność wykonuje również wspomniany przeze mnie most. Myślę, że w obecnych wersjach nie ma potrzeby generowania trigger'ów samodzielnie. Mechanizm makrogeneracji dostraczony od wesji 6.1, a tym bardziej 7.5 jest wystarczający do wygenerowania dobrych trigger'ów. Ja zaczynałem od wersji 4.0, wtedy jeszcze S-Designer'a, gdzie generowane trigger'y w ogóle nie nadawały się do użycia z powodu błędów.  W wersji 6.1 natomiast w trigger'ach nie można było odwoływać się do tzw. ext-atrybutów, co również ograniczało zakres generowania. W wersji 7.5,  w makrogeneratorze trigger'ów jest już dostęp do ext-atrybutów. Sprawę trigger'ów prezentowałem swego czasu na VI konferencji klubu użytkowników Progress'a (rok 1997). Zainteresowanym mogę udostepnić materiały na ten temat.

  - Rozwiązałem też sprawę tworzenia kilku modeli danych w sensie Power Designor'a, które następnie są łączone jako jeden schemat danych w bazie. Jest to ważne przy budowaniu dużych modeli przez kilka osób w zespole. Problem polega na tym, że pewne tablice, nazwijmy je globalne, występują w kilku modelach, a w bazie są pojedynczą tablicą. Tę sprawę "rozwiązano" w wersji 7.5  i wprowadzono mechanizm tzw skrótów, które w dokumentacji wyglądają wspaniale, gorzej w praktyce. Wg mojej oceny w bardzo wielu przypadkach działają źle.

  - Na pociechę powiem, że jest przygotowywana wersja 8.0 Power Designer'a, można już chyba wziąć beta wersję, a może i coś więcej. Pewnie będzie miała nowe możliwości i stare błędy. Ale bądźmy dobrej myśli. Generalnie jestem z tego CASE'a zadowolony i to coraz bardziej.

No i to (aż) tyle. Chętnie wymienię się doświadczeniami, ale to chyba raczej na jakimś spotkaniu, bo drogą pocztową, to dość kłopotliwe.

Dołączam życzenia świąteczne wszytkim listowiczom !

                   
Henryk Jusza               mailto:henju@pg.gda.pl
--------------------------------------------------------------
Ośrodek Informatyczny Politechniki Gdańskiej
Pracownia Rozwoju Oprogramowania
tel (058) 347-28-01          fax (058) 347-24-63