[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Baza Progress udostępniana przez ODBCWitam,

Na serwerze NT zainstalowano sterownik ODBC do Progress'a firmy Merant.

Przy próbie odpytania bazy PROGRESS 8.3c na COMPAQ UNIX za pomocą
zadeklarowanego połączenia
typu Linked Server na MSSQL Serwerze 7.0 otrzymalismy następujący błąd:

Error 7399: OLEDB provider
'MSDASQL' reported an error.
Driver's SQLConnectAttr failed.]
PROGRESS error returned with no associated message: RC=-1, SQLCODE=-1,
SQLSTATE="".]
Optional feature not implemented.]

Jak zwalczyc problem ?
------
Strona WWW:     http://pluton.pol.lublin.pl/pugpl/index.htm
Obsluga listy:  listserv@zeto.bydgoszcz.pl
Archiwum listy: http://www.zeto.bydgoszcz.pl/progress/index.html
------