[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Przejęcie formatu za pomocą likePrawdopodobnie jest to wynik zadeklarowania w strukturze bazy pola kurs
jako typ decimal z przechowywaniem tylko 2 cyfr po przecinku
(o czym swiadczy na wydruku z Data Dictionary typ deci-2 ).

Program ktory to symuluje - ponizej.
/********/
def VAR a as decimal format "99.9999" DECIMALS 2.
def var b like a.

update a with frame f1.
b = a.
display b with frame f2.
/**********/
Bez frazy decimals 2 - bedzie w porzadku, bo progress
domyslnie przechowuje 10 cyfr po przecinku.

Pozxdrawiam,
Marek Prokop


Janusz Soszyński wrote:

> Witam,
> czy ktoś odpowie mi na pytanie, które ilustruje poniższy przyklad ?
>
> Jeżeli w przykładowej tablicy mam takie pole
>
> Order Field Name           Data Type  Flags Format
> ----- ------------------------------- ------------ ----- -------------------
>  10 kurs               deci-2      >9.9999
>
> i wykonam poniższą procedurę podając w update wartość 1,1261
>
> /***** przyklad.p **************/
>
> /*1*/ def var kr2 like kurs.
> /*2*/ update kr2 with frame a.
> /*3*/  disp kr2 with frame b.
>
> /****** koniec przyklad.p ******/
>
> Dlaczego w linii /*3*/ wyświetla wartość 1,13 (zaokrąglenie do dwóch miejsc)
> ?
> Skoro wcześniej w linii /*2*/ podałem warość 1,1261 (dokładność do czterech
> miejsc), a linia /*1*/ powinna powodować przejęcie formatu z pola kurs w
> przykładowej tabeli. Nie pomaga dodanie w linii /*1*/ instrukcji format
> ">9.999".
> Dlaczego w update format jest prawidłowy, natomiast w display nie ?
>
> (przykład robiłem w wersji 8.3 w środ. Windows)
>
> pozdrawiam
> JS
>
> ------
> Strona WWW:   http://pluton.pol.lublin.pl/pugpl/index.htm
> Obsluga listy: listserv@zeto.bydgoszcz.pl
> Archiwum listy: http://www.zeto.bydgoszcz.pl/progress/index.html
> ------

------
Strona WWW:   http://pluton.pol.lublin.pl/pugpl/index.htm
Obsluga listy: listserv@zeto.bydgoszcz.pl
Archiwum listy: http://www.zeto.bydgoszcz.pl/progress/index.html
------