[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Przejęcie formatu za pomocą like
Witam,
czy ktoś odpowie mi na pytanie, które ilustruje poniższy przyklad ?

Jeżeli w przykładowej tablicy mam takie pole

Order Field Name           Data Type  Flags Format
----- ------------------------------- ------------ ----- -------------------
  10 kurs               deci-2      >9.9999

i wykonam poniższą procedurę podając w update wartość 1,1261 

/***** przyklad.p **************/

/*1*/ def var kr2 like kurs.
/*2*/ update kr2 with frame a.
/*3*/  disp kr2 with frame b.

/****** koniec przyklad.p ******/

Dlaczego w linii /*3*/ wyświetla wartość 1,13 (zaokrąglenie do dwóch miejsc)
? 
Skoro wcześniej w linii /*2*/ podałem warość 1,1261 (dokładność do czterech
miejsc), a linia /*1*/ powinna powodować przejęcie formatu z pola kurs w
przykładowej tabeli. Nie pomaga dodanie w linii /*1*/ instrukcji format
">9.999".
Dlaczego w update format jest prawidłowy, natomiast w display nie ?

(przykład robiłem w wersji 8.3 w środ. Windows)

pozdrawiam
JS------
Strona WWW:   http://pluton.pol.lublin.pl/pugpl/index.htm
Obsluga listy: listserv@zeto.bydgoszcz.pl
Archiwum listy: http://www.zeto.bydgoszcz.pl/progress/index.html
------