[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Seminarium na temat SONIC MQWitam !
Drobna uwaga dla osób spoza Warszawy wybierających się jutro na seminarium 
na temat SONIC MQ. Seminarium to odbywa się w Centrum Biocybernetyki, ul. 
Trojdena 4 (tak podaje prospekt). Straciłem trochę czasu, by znaleźć tę 
ulicę na planie Warszawy. Znalazłem ją pod nazwą "Księcia Trojdena" (w 
spisie ulic na literę K a nie na T). Podaję to do wiadomości, by inni nie 
musieli się męczyć.


           Henryk Jusza              henju@pg.gda.pl
           --------------------------------------------------------------
           Ośrodek Informatyczny Politechniki Gdańskiej
           Pracownia Rozwoju Oprogramowania
           tel (058) 347-28-01     fax (058) 347-24-63

------
Strona WWW:   http://pluton.pol.lublin.pl/pugpl/index.htm
Obsluga listy: listserv@zeto.bydgoszcz.pl
Archiwum listy: http://www.zeto.bydgoszcz.pl/progress/index.html
------