[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Ukryć część struktury...Siergiej Szablykin wrote:
> 
>   Można spróbować utworzyć dwie grupy użytkowników: "użytkowników z poziomu aplikacji" i "użytkowników zewnętrznych". Czyli:
> 1.  Wszystkim użytkownikom aplikacji dać przedrostek przed nazwą uzytkownika np. 'app'.
> 2. Nastepnie zmodyfikawać kod logujący uzytkownika do aplikacji, tj. przy logowaniu dopisywać przedrostek.
> 3. Przy klejnym logowaniu użytkownika do aplikacji sprawdzać, czy uż zostało utworzone konto w grupie użytkowników zewnetzrnych. Jeżeli nie, to stworzyć takie konto bez przedrostka z hasłem takim, jak ma użytkownik aplikacji.
> 4. Użytkownikowi "zewnętrznemu" zmodyfikować uprawnienia do tabel i pól.
> 5. Napisać w instrukcji, że użytkownik powinien zmieniać hasło wyłącznie po załogowaniu do aplikacji. Wtedy zmieniać hasło 2 fizycznym użytkownikom na raz.
> 

Właśnie o coś takiego mi chodziło. Wielkie dzięki.
Wydaje mi się, że nadanie użytkownikowi zewnętrznemu uprawnień tylko
do odczytu dla wszystkich tabel (założenie, że korzysta on tylko ze
statycznych danych do raportów), wyeliminuje problem zmiany hasła. Ale
trzebaby to sprawdzić, bowiem system uprawnień progressowych jest dla
mnie lekko niejasny...

pozdrowienia
-- 
Tomasz Fidecki 
JMS Serwis Sp. z o.o. ul. Instalatorów 7c 02-237 Warsaw Poland
phone +48 22 846 47 81 mobile +48 501 136 122
mailto:tfidecki@jms.com.pl
------
Strona WWW:     http://pluton.pol.lublin.pl/pugpl/index.htm
Obsluga listy:  listserv@zeto.bydgoszcz.pl
Archiwum listy: http://www.zeto.bydgoszcz.pl/progress/index.html
------