[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Wyniki Progress Software za III kwartałNr: 2/09/99

Data: 23 wrzesnia 99

Tytuł informacji: Wyniki finansowe Progress Software Corporation - 3
kwartał 1999

Firma Progress Software Corporation ogłosiła wyniki finansowe za 3 kwartał
1999. Dochód w 3 kwartale wyniósł 70,2 mln USD, w stosunku do analogicznego
okresu w zeszłym roku wzrósł o 18% (59.5 mln USD). Zysk operacyjny za 3
kwartał - 10,6 mln USD, wzrósł o 33% w stosunku do 3 kwartału roku
ubiegłego, a zysk netto - 8,3 mln USD - 34% wzrostu (w roku w 3 kwartale
6,2 mln USD). Wzrost zysku przypadającego na jedną akcję to 39% - 0,43$
obecnie (0,31$ osiągnięto w 3 kwartale roku minionego). W 3 kwartale 99
roku PSC zakupiła 62 000 swoich akcji za sumę 1,4 mln USD. Od początku
wykupu firma objęła w posiadanie ok. 5,8 mln akcji za ok. 90,8 mln$ Aktywa
bieżące firmy na koniec 3 kwartału 1999 to 130 mln$


Progress Software Corporation
Firma Progress Software Corporation jest działającym na całym świecie
dostawcą oprogramowania i usług do instalacji i rozwoju rozwiązań
biznesowych jak również produktów pozwalających na zarządzanie tymi
rozwiązaniami. Produkty firmy, takie jak serwery aplikacji, bazy danych,
narzędzia programistyczne i produkty do zarządzania aplikacjami w sieciach
Internet i extranet, są zainstalowane w ponad 60% firm z listy Forune 100.
Firma Zatrudnia 1.200 pracowników w ponad 100 krajach Ameryki Północnej,
Europy, Azji, Australii i Ameryki Łacińskiej. Wartość sprzedaży aplikacji
progressowych wynosi rocznie ok. 1,5 mld$.

Progress Software Sp. z o.o. od 1 marca 1999 działa w Polsce jako
przedstawicielstwo Progress Software Corporation. Współpracuje z siecią
ok. 70 partnerów (ISV). 

Dodatkowe informacje:
Barbara Tatarska btt@progress.com
Tel. 673 10 44, 0-604 952 568
www.progress.com/pl

-----------------------------------------------------
Pawel Dobrzynski 
Progress Software
tel: (+48-22) 673-10-44;  fax: (+48-22) 610-94-83 

------------------------------------------------------------------
Polish User Group Conference 3-5 Nov 1999
VIII Konferencja Polskiego Klubu Uzytkowników Systemu Progress
3-5 listopada 1999, Debe/kolo Warszawy
informacje: btt@progress.com  http://www.progress.com/pl
-------------------------------------------------
------
Strona WWW:   http://pluton.pol.lublin.pl/pugpl/index.htm
Obsluga listy: listserv@zeto.bydgoszcz.pl
Archiwum listy: http://www.zeto.bydgoszcz.pl/progress/index.html
------