[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Wyniki 2 kwartaluNr: 1/06/99

Data: 24 czerwca 99

Tytuł informacji: Wyniki finansowe Progress Software Corporation - 2
kwartał 1999

Firma Progress Software Corporation ogłosiła wyniki finansowe za 2
kwartał, który zakończył się 31 maja 1999. Dochód w 1 kwartale wyniósł
70,8 mln USD i w stosunku do analogicznego okresu w zeszłym roku
wzrósł o 24% (57,1 mln USD w zeszłym roku) Zysk operacyjny za 2
kwartał - 10,4 mln USD, wzrósł o 75% w stosunku do roku ubiegłego, a
zysk netto - 7,8 mln USD - 68% wzrostu (w roku 1998 4,7 mln). Wzrost
zysku przypadającego na jedną akcję to 67% - 0,40$ obecnie w stosunku
do 0,24$ osiągniętego w roku minionym). W 2 kwartale 99 roku PSC
zakupiła 708.000 swoich akcji za sumę 16,3 mln USD Od początku wykupu
firma objęła w posiadanie ok. 5,7 mln akcji za ok. 89,4 mln USD Aktywa
bieżące firmy na koniec 2 kwartału 1998 to 113 mlnUSD

Joseph Alsop - prezes Progress Software stwierdził, że podstawowe
przyczyny zachęcające coraz to nowych partnerów do współpracy z PSC i
tworzenia nowych aplikacji progressowych, to przede wszystkim łatwość
instalacji i utrzymywania aplikacji, niski koszt eksploatacji, duża
skalowalność i możliwość udostępniania ich za pośrednictwem Internetu.
Alsop podkreślił również, że firma będzie koncentrowała się w
najbliższej przyszłości właśnie na zagadnieniach związanych z
udostępnianiem progressowych aplikacji "business-to-business przez
Internet. 

Więcej informacji: Barbara Tatarska, Barbara.Tatarska@progress.com


PROGRESS SOFTWARE: Performance. Not Promises
-----------------------------------------------------
Pawel Dobrzynski 

  Progress Software, Sp z o.o.
  ul. Plowiecka 1, PL 04-501 Warszawa, POLAND
  phone: (+48-22) 673-10-44 fax: (+48-22) 610-94-83 
  http://www.progress.com/pl
------
Strona WWW:   http://pluton.pol.lublin.pl/pugpl/index.htm
Obsluga listy: listserv@zeto.bydgoszcz.pl
Archiwum listy: http://www.zeto.bydgoszcz.pl/progress/index.html
------