[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Opis Xponent'aSystem Xponent był prezentowany przeze mnie na poprzedniej konferencji
użytkowników PROGRESS'a i jest szeroko opisany w materiałach z tej
konferencji. O ile się nie mylę, to prezes naszego klubu, Marek Miłosz
<marekm@pluton.pol.lublin.pl>, posiada jeszcze materiały z tejże
konferencji i pewnie chętnie je sprzeda. System RTB też był prezentowany na
jednej z konferencji (chyba w Serocku). Jak widać "warto być z nami", czyli
na konferencjach (myślę, że CSBI nie potraktuje użycie swego hasła jako
naruszenie praw autorskich). 

 Pozdrowienia u progu wakacji !


          
           Henryk Jusza             henju@pg.gda.pl
           ---------------------------------------------------------
           Ośrodek Informatyczny Politechniki Gdańskiej
           Pracownia Rozwoju Oprogramowania
           tel (058) 347-28-01     fax (058) 347-24-63