[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

BUG czy nie BUG w combo-box?Testowalem to w wersji 8.2B (Win95 - GUI i CHUI) i 
8.1A (SUN Solaris CHUI).
Zachowuje sie niepokojaco zle.

/* -------------------------------------------------------------- */
DEF VAR a AS CHAR FORMAT "X(20)" VIEW-AS COMBO-BOX SIZE 30 BY 1
 LIST-ITEMS "~, (przecinek)", "~; (srednik)", "~: (dwukropek)".

DEF VAR b AS CHAR FORMAT "X(20)" VIEW-AS FILL-IN.

DEF FRAME ramka
 a b
WITH SIDE-LABELS THREE-D.

a = a:ENTRY(2). /* teraz a = "; (srednik)" */
b = a.     /*  b = a = "; (srednik)" */

/* Czemu a:SCREEN-VALUE <> b:SCREEN-VALUE ? */

DISPLAY a b WITH FRAME ramka. 
ENABLE a b WITH FRAME ramka.

WAIT-FOR WINDOW-CLOSE OF CURRENT-WINDOW.
/* -------------------------------------------------------- */

pozdrawiam
-- 
 _____ __ 
|_  _|__|Tomasz Fidecki, Progress(c) Analyst/Programmer, unix fan,
 | || _| fidecki@green,pap,com,pl,http://www.okonet.com.pl/~fidecki
 |_||_| IRC Fido__ on #plock #ram-pl