[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Actuate z terminali znakowych ... ?Witam wszystkich 

Mam pytanie odnoynie nowego narz+dzia (Actuate) jakie dostarczone 
jest z  Progress'em 8.2a. Czy istnieje jakakolwiek mo+liwoya (przy 
zaeo+eniu, +e serwer do 'Report Encyklopedia' dziaea na UNIX'ie) 
drukowania raportow z terminali znakowych? 

Wojtek PalczySigmaski CSBI Wroceaw