[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

ODP: WitamWitam wszystkich listowiczow.
Klub Progressa organizuje Wiosenne spotkanie w Kazimierzu nad Wis??.
Serdecznie zapraszam. W doa?aczeniu plik z informacj?.

Pozdrowienia
Marek Mi?osz     


 

begin 600 Pug_kaz.doc
MT,\1X*&Q&N$`````````````````````.P`#`/[_"0`&```````````````!
M````````````````$ ```P````$```#^____``````$```#_____________
M____________________________________________________________
M____________________________________________________________
M____________________________________________________________
M____________________________________________________________
M____________________________________________________________
M____________________________________________________________
M____________________________________________________________
M____________________________________________________________
M____________________________________________________________
M______________________]2`&\`;P!T`" `10!N`'0`<@!Y````````````
M````````````````````````````````````````````````%@`%`/______
M____`P`````)`@``````P ```````$8```````````````"&R@M8\#B\`08`
M``" `P````````$`0P!O`&T`< !/`&(`:@``````````````````````````
M```````````````````````````````````````2``(!________________
M`````````````````````````````````````````````````````&(`````
M````5P!O`'(`9 !$`&\`8P!U`&T`90!N`'0`````````````````````````
M`````````````````````````````!H``@'_____! ```/____\`````````
M```````````````````````````````````````'````$2$```````!/`&(`
M:@!E`&,`= !0`&\`;P!L````````````````````````````````````````
M````````````````````%@`!`0$````"````_____P``````````````````
M````````AF&C6.XXO &&8:-8[CB\`0````#4#3040 34#0(```#]_____O__
M__[___\%````_O___P0````(````"0````H````+````# ````T````.````
M#P```! ````1````$@```!,````4````%0```!8````7````_O__________
M____________________________________________________________
M____________________________________________________________
M____________________________________________________________
M____________________________________________________________
M____________________________________________________________
M____________________________________________________________
M____________________________________________________________
M____________________________________________________________
M____________________________________________________________
M________!0!3`'4`;0!M`&$`<@!Y`$D`;@!F`&\`<@!M`&$`= !I`&\`;@``
M`````````````````````````````````"@``@#_______________\`````
M```````````````````````````````````````````"````X (`````````
M````````````````````````````````````````````````````````````
M`````````````````````````````/_______________P``````````````
M````````````````````````````````````````````````````````````
M````````````````````````````````````````````````````````````
M````````````````````________________````````````````````````
M````````````````````````````````````````````````````````````
M````````````````````````````````````````````````````````````
M``````````#_______________\`````````````````````````````````
M```````````````````````````````!````_O___P,````$````!0````8`
M```'````" ````D````*````"P````P````-````_O__________________
M____________________________________________________________
M____________________________________________________________
M____________________________________________________________
M____________________________________________________________
M____________________________________________________________
M____________________________________________________________
M____________________________________________________________
M____________________________________________________________
M____________________________________________________________
M_____________________________________________________TPXO $`
M``````````````````````````````! ````AN^-*? XO $`````````````
M``````````````````! ````AC513? XO $`````````````````````````
M```````#````. $````````````````````````````````````````#````
M]08```````````````````````````````````````! `````&[P_0P`````
M```````````````````````````````>````$P```$UI8W)O<V]F="!7;W)D
M(#8N, `````````````#`````0``````````````````````````````````
M```````>`````P```#(R```````````````````````````````````#````
M``````````````````````````````````````````#0SQ'@H;$:X0``````
M```````````````[``,`_O\)`%=I;W-E;FYE('-P;W1K86YI90U0;VQS:VEE
M9V\@2VQU8G4@57IY=&MO=VYI:_-W(%-Y<W1E;74@4')O9W)E<W,-2V%Z:6UI
M97)Z($1O;&YY(&XO5VESL[DL(#(U(&MW:65T;FEA(#$Y.3<@<BX-#5-E<F1E
M8WIN:64@>F%P<F%S>F%M>2!W<WIY<W1K:6-H('IA:6YT97)E<V]W86YY8V@@
M=;]Y=&MO=VYI:_-W("AI('-Y;7!A='EK\W<I('-Y<W1E;74@4')O9W)E<W,@
M;F$@5VEO<V5N;F4@<W!O=&MA;FEE(%!O;'-K:65G;R!+;'5B=2!5OWET:V]W
M;FEK\W<@4WES=&5M=2!0<F]G<F5S<R H4%5'H%!,*2P@:W3S<F4@;V1BZF1Z
M:64@<VGJ('<@9&YI=2 R-2XP-"XQ.3DW('(N("AP:;ET96LI('>@2V%Z:6UI
M97)Z=2!$;VQN>6T@;B]7:7.SN2X@#0U496UA="!W:6]DN6-Y.B -4')O9W)E
M<W,@82!);G1E<FYE= T-36EE:G-C92!S<&]T:V%N:6$Z#41O;2!0<F%C>2!4
M=_-R8WIE:B!0;VQI=&5C:&YI:VD@3'5B96QS:VEE:@UU;"X@2W=A<VMO=V$@
M1_-R82 R+"!+87II;6EE<GH@1&]L;GD@;B]7:7.SN0T-4')O9W)A;2!S<&]T
M:V%N:6$Z#3$Q+C P("T@,3(N,# @+2!75U<@;F%R>NID>FEE;2!B:7IN97-U
M( M"96%T82!08?%C>GEK+"!-87)E:R!-:;-O<WHL(%!I;W1R($UU<GEJ87,[
M(%!O;&ET96-H;FEK82!,=6)E;'-K80TQ,BXP," !`/[_`PH``/____\`"0(`
M`````, ```````!&' ```$1O:W5M96YT($UI8W)O<V]F="!7;W)D(#8N, `*
M````35-7;W)D1&]C`! ```!7;W)D+D1O8W5M96YT+C8``````#L``P#^_PD`
M!@```````````````0````$``````/[_```#"@``````````````````````
M``$```#@A9_R^4]H$*N1" `K)[/9, ```+ "```.````!P```)@````"````
MW ````0``````0``" ```"0!```,````2 $```L```!L`0``#0```) !```/
M````M $``! ```#8`0``"@```/P!```2````( (```X```!$`@``"0```&@"
M```3````C (``"!#;VYT<F]L(#$N,$L```#X`!X`2P````4``0``````'@``
M`!\```!#.EQ724Y73U)$7%1%35!,051%7$Y/4DU!3"Y$3U0`````````````
M```````````````````````````>````&@```%=I;W-E;FYE('-P;W1K86YI
M92!054<@4$P````>````!@```%5S97(U````````````````````````````
M```>````#0```$UA<F5K($UILV]S>@````````````````````! ````AH^>
M_MRE90`UP!4$``!$`&4````````````````#``"@"P``$2$`````````````
M``````````!Z" ```````"@````````````````````'````````````````
M%@``P@`````6``#"````PA8```````#"%@```````-(6````````TA8`````
M``#2%@``% ```'(8````````_!8``'8!``!R& ```````'(8````````<A@`
M``P```!^& ``"@```(@8```6````<A@```````#P'P``CP```,$8````````
MP1@```````#!& ```````,$8````````P1@```````#C& ```````.,8````
M````XQ@````````G&P```@```"D;````````*1L````````I&P``) ```$T;
M```T`0``@1P``#0!``"U'0``'@```'\@``!4````TR ``#X```#3'0``'0(`
M``````````````````````#2%@```````.<:```````````'``@``0`#`,$8
M```B````XQ@`````````````````````````````YQH```````#G&@``````
M`-,=````````YQH```````#"%@```````,(6````````P1@`````````````
M````````````````GA@``",```#G&@```````.<:````````YQH```````#G
M&@```````,(6```0````P1@```````#2%@```````,$8````````)QL`````
M````````````````````````YA8```@```#N%@``#@```,(6````````PA8`
M``````#"%@```````,(6````````XQ@```0"```G&P```````.<:``! ````
MYQH`````````````````````````````````````````````````````````
M````````````````````````````````````````````````````````````
M`````%=I;W-E;FYE('-P;W1K86YI90U0;VQS:VEE9V\@2VQU8G4@57IY=&MO
M=VYI:_-W(%-Y<W1E;74@4')O9W)E<W,-2V%Z:6UI97)Z($1O;&YY(&XO5VES
ML[DL(#(U(&MW:65T;FEA(#$Y.3<@<BX-#5-E<F1E8WIN:64@>F%P<F%S>F%M
M>2!W<WIY<W1K:6-H('IA:6YT97)E<V]W86YY8V@@=;]Y=&MO=VYI:_-W("AI
M('-Y;7!A='EK\W<I('-Y<W1E;74@4')O9W)E<W,@;F$@5VEO<V5N;F4@<W!O
M=&MA;FEE(%!O;'-K:65G;R!+;'5B=2!5OWET:V]W;FEK\W<@4WES=&5M=2!0
M<F]G<F5S<R H4%5'H%!,*2P@:W3S<F4@;V1BZF1Z:64@<VGJ('<@9&YI=2 R
M-2XP-"XQ.3DW('(N("AP:;ET96LI('>@2V%Z:6UI97)Z=2!$;VQN>6T@;B]7
M:7.SN2X@#0U496UA="!W:6]DN6-Y.B -4')O9W)E<W,@82!);G1E<FYE= T-
M36EE:G-C92!S<&]T:V%N:6$Z#41O;2!0<F%C>2!4=_-R8WIE:B!0;VQI=&5C
M:&YI:VD@3'5B96QS:VEE:@UU;"X@2W=A<VMO=V$@1_-R82 R+"!+87II;6EE
M<GH@1&]L;GD@;B]7:7.SN0T-4')O9W)A;2!S<&]T:V%N:6$Z#3$Q+C P("T@
M,3(N,# @+2!75U<@;F%R>NID>FEE;2!B:7IN97-U( M"96%T82!08?%C>GEK
M+"!-87)E:R!-:;-O<WHL(%!I;W1R($UU<GEJ87,[(%!O;&ET96-H;FEK82!,
M=6)E;'-K80TQ,BXP," M(#$T+C P("T@5V5B4W!E960@+2!0<F]G<F5S<R!W
M($EN=&5R;F5C:64@"U!A=V6S($1O8G)Z>?%S:VDL($UA<F5K(%!R;VMO<#L@
M0U-"22!3+D$N#3$T+C P("T@,38N,# @+2!O8FEA9 TM(#$W+C P("T@365T
M;V1Y(&5S='EM86-J:2!P<F%C;V-HLV]N;F^<8VD@<')O:F5K=/-W(&EN9F]R
M;6%T>6-Z;GEC:" +16R_8FEE=&$@36FS;W-Z+"!-87)E:R!-:;-O<WH[(%!O
M;&ET96-H;FEK82!,=6)E;'-K80TQ-RXP," M(" @($1Y<VMU<VIA#0U+;W-Z
M='DZ#34P('JS( DM('5D>FEALR!W('-P;W1K86YI=2P@;V)I860L(&UA=&5R
M:6&S>0TQ,# @>K,@"2T@=61Z:6&S('<@<W!O=&MA;FEU+"!O8FEA9"P@;6%T
M97)I8;-Y("L@;F]C;&5G:2!W('!O:V]J86-H(#*@:: SH&]S;V)O=WEC:"!W
MH&1N:6%C:#H@,C4O,C8O,C<@:W=I971N:6$@,3DY-R!R#34P('JS( DM(&YO
M8VQE9VD@;W-O8GD@=&]W87)Z>7-ZN6-E:B!W(&1N:6%C:#H@,C4O,C8O,C<@
M:W=I971N:6$@,3DY-R!R#0U7<+-A="!N86QEOWD@9&]K;VYY=V'F(&YA(&MO
M;G1O.@U0;VQS:VEE(%1O=V%R>GES='=O($EN9F]R;6%T>6-Z;F4L($MOLV\@
M=R!,=6)L:6YI90U02T\@0E @24DO3R!,=6)L:6X-;G(@,3 R,#,Q-3 M,C S
M.#@Y+3(W,"TQ#0U/<V]B>2!Z86EN=&5R97-O=V%N92!W>FGJ8VEE;2!U9'II
M8;-U('<@<W!O=&MA;FEU('!R;W-I;7D@;R!P<GIY<[-A;FEE(&1O(&1N:6$@
M,3 N,#0N.3>@<B!Z8;.Y8WIO;F5G;R!B;&%N:VEE='4@>F>S;W-Z96YI82!W
M<F%Z('J@<&]T=VEE<F1Z96YI96T@=W"S871Y(&]D<&]W:65D;FEE:B!K=V]T
M>2!N82!P;V1A;F4@:V]N=&\N(%IE('=Z9VSJ9'4@;F$@;V=R86YI8WIO;KD@
M;&EC>F+J(&UI96IS8R!N;V-L96=O=WEC:"P@=7!R>F5J;6EE('!R;W-I;7D@
M;Z!J86L@;F%J<WIY8G-ZN2!R97IE<G=A8VKJ+@T-2V]R97-P;VYD96YC:NH@
M<')O<VEM>2!K:65R;W=AYB!N82!A9')E<SH-36%R96L@36FS;W-Z#75L+B!5
M<F]C>F$@,3 -,C M.#(U($QU8FQI;@UT96PN+V9A>"X@*# X,2D@-S0V+38X
M+3,P#64M;6%I;#H@36%R96M-0'!L=71O;BYP;VPN;'5B;&EN+G!L#0T(" T-
M6F>S;W-Z96YI92!U8WIE<W1N:6-T=V$@=R!7:6]S96YN>6T@<W!O=&MA;FEU
M($ML=6)U(%6_>71K;W=N:6OS=R!3>7-T96UU(%!R;V=R97-S("A054<@4$PI
M#0U;H*!=H%IGLV%S>F%M('5D>FEALR!W('-P;W1K86YI=2!W($MA>FEM:65R
M>G4@;BXO5VESL[D@=R!D;FEU(#(U+C T+C$Y.3<-6Z"@7:!:9[-A<WIA;2!U
M9'II8;,@=R!S<&]T:V%N:74@:2!R97IE<G=U:NH@;F]C;&5G:2!W(&1N:6%C
M:" R-2\R-B\R-RXP-"XQ.3DW#5N@H%T@4F5Z97)W=6KJ(&YO8VQE9VD@9&QA
M((6%A6]S\V(@=&]W87)Z>7-ZN6-Y8V@-#5!R>F5K87IALV5M(&YA(&MO;G1O
M.B!05$DL($MOLV\@=R!,=6)L:6YI9:"@A86%A84@>K,-#4EM:>H@:2!N87IW
M:7-K;PD-4W1A;F]W:7-K;PD-26YS='ET=6-J80D-061R97,@9&\@:V]R97-P
M;VYD96YC:FD)#51E;&5F;VX)H*!&87@)H*!%+6UA:6P)#41A=&$)H*!0;V1P
M:7,)#5!51R!03" )"5!R;V=R97-S(%5S97)S($=R;W5P(%!O;&%N9 T-#0TH
M#0TH#0T-#18`CP&9$*2#+J7(0::*!:>*!:B*!:E3`P``,@`"`@`P```"!"@`
ME?M_`$$"(@$`````#P`%`/___P```````````````````!0````R``("`3 `
M``($* `\)78`T0*Q`0`````/``4`____````````````````````% `Q-BXP
M," -#0T-#0T(#0``, `"`@(P```!`"8`?P]=`!\`& ``````'@`7```````4
M````- `T````````````````````5@!P<BUC:&EN80``````````````````
M````````````````````````````````````````````````````````5@!P
M<G0`````````````````````````````````````````````````````````
M````````````````````````7P%R=7,`````````````````````````````
M````````````````````````````````````````````````````!P!R=7-S
M:6$`````````````````````````````````````````````````````````
M````````````````````!P!S:6YG87!O<F4`````````````````````````
M````````````````````````````````````````````````00!S9W `````
M````````````````````````````````````````````````````````````
M````````````````00!S;&]V86L```````````````,``$$#``!N`P``;P,`
M`&P$``!\! ``D 0``*0$``#\! ``$ 4``" %```X!0``104``(H%``"J!0``
MO@4``,H%``#K!0``[ 4``/8%```R!@``0P8``$\&``!R!@``>@8``'P&``"$
M!@``I0D``*8)``"H"0``J0D```4*```&"@``T H``-$*``!P"P``>0L``)0+
M``"5"P``F L``)D+``";"P``G L``)\+``"@"P``' P``"(,```C# ``) P`
M`"8,```G# ``* P``"D,```J# ``6@P``/SY]_7R[_+O\O7O\O7O]?+U\O7O
M]?+U[_7R]??I]^;U]_7W_.'=`-@`V #WUO4``/?W`.D`U@``````````````
M````````````````````````````````````````````````````````````
M````````````````````````````````````````````````````````````
M````````````````````````````````````````````````````````````
M```````````"=0$`"$H#! `D8Q@```9A"0AC& ``"5T#`&$)"&,8``55@6,8
M``MU`40$`````&$`! 55@6,0``56@6,0``-C$ `#8Q@`!%6!5H$`!ET#`&,8
M`#8``P``$P,``$$#``!N`P``;P,``&L$``!L! ``? 0``) $``"1! ``I 0`
M`,\$``#\! ``_00``! %``!Z!0``U@4``.P%``!G!@``>P8``'P&``"$!@``
ML@8``"D'``!Q!P``<@<``),'``#&!P``_0`!<",_`?T``7 C/P']``%P(^8`
M^P`!<",6`?@``G CN0#T``%P([D`^P`!<".Y`.\``7 CN0#T``%P([D`^P`!
M<".Y`.\``7 CN0#O``%P([D`] `!<".Y`/L``7 CN0#J``)P([D`Z@`"<".Y
M`.H``7 CN0#)``)P([D`J@`!<".Y`/0``7 CN0#[``%P([D`I0`!<".Y`*4`
M`7 CN0"E``%P([D`H `!<".Y`* ``7 CN0";``%P([D`````````````! ``
M$48-$P7[``0``!&\!Q,%^P`$```1_ 03R/T`'@``$<8"##0``P$X`@```! `
M`0`;`0```````#$V+B ````````````````````````````````````````@
M```-"A'A`Q/E_@PT``,!. (````0````&P$````````Q-BX@````````````
M```````````````````````````$```1P0<3!?L`! ``$;\'$P7[``,``!/%
M`@```@``!0,``0````(```4!&\8'``#9!P``\@<``/,'```3"0``% D``#X)
M``!+"0``60D``&<)``"!"0``I0D``*8)``"I"0``J@D```4*```&"@``3PH`
M`)X*``#0"@``T0H```8+```'"P``& L``"0+```P"P``20L``&$+``!P"P``
ME0L``)8+``"7"P``F L``)H+``";"P``G0L``/L``7 CN0#[``%P([D`]P`!
M<".Y`/0``W CN0#W``%P([D`\@`!<".Y`/<``7 CN0#W``%P([D`]P`!<".Y
M`/<``7 CN0#W``%P([D`]P`!<",6`?<``7 C%@'J``%P(S8!Z@`!<",4`>H`
M`7 CN0#R``%P(Q8!\@`!<",6`?(``7 C%@'R``%P([D`\@`!<",6`?(``7 C
M%@'B``%P(Z(!X@`!<".B`>(``7 CH@'B``%P(Z(!UP`!<".B`<P``7 CH@'(
M````````Q@```````/(```````#R````````\@`!' +P`/(```````#R``&L
M`O ```````````$/```##P`H"0@```H``!1H`0$`%? `#P@``M@-<".*B@`*
M```4: $!``\+``.]#+06<".*BHH`!P``%&@!`0`/!0`!<".*``<```4!$';Z
M$7;Z)@<(```!`````@``!0,``P``$\4"```$```11@T3!?LCG0L``)X+``"?
M"P``H L``",,```D# ``)0P``"8,```G# ``* P``"H,``#^````````_@``
M`````/,``7 CH@'^````````_@```````.\``7 C%@'O``%P(Q8![P`!<",6
M`?X```````#^````````````````````````````````````````````````
M````````````````````````````````````````````````````````````
M````````````````````````````````````````````````````````````
M````````````````````````````````````````````````````````````
M````````````````````````````````````````````````````````````
M````````````````````````````````````````````````````````````
M````````````````````````````````````````````````````````````
M````````````````````````````````````````````````````````````
M``````````````````````````,``!/%`@``"@``%&@!`0`5\ `/" `"V UP
M(XJ*``$```H.`!$`" `!`$L`#P``````( ``0/'_`@`@``M3=&%N9&%R9&]W
M>0```@````,`814$`````````````````````````"8`04#R_Z$`)@`91&]M
M>9QL;F$@8WIC:6]N:V$@86MA<&ET=0```````````````"H`'T !`/(`*@`/
M3F%GL_-W96L@<W1R;VYY```,``\`#P@``K@1<",!`@``( `@0 $``@$@``93
M=&]P:V$`# `0``\(``*X$7 C`0(````````#````!@````D`````````J@@`
M``8`H L```8`_____P$`!B#__P$``````*H(```````````3````0@```&\`
M``!P````; $``&T!``!]`0``D0$``)(!``#0`0``_0$``/X!``#7`@``[0(`
M`&X#``""`P``@P,``# $``!Y! ``F@0``. $``#Y! ``^@0``!H&```;!@``
MB 8``*P&``"M!@``K@8``*\&``"P!@``LP8```\'```0" ``.@@``%,(``!K
M" ``J@@````!<",_`0`!<"/F```!<",6`0`"<".Y```!<".Y```!<".Y```!
M<".Y```!<".Y```!<".Y```!<".Y```!<".Y```!<".Y```!<".Y```"<".Y
M```!<".Y```!<".Y```!<".Y```!<".Y```!<".Y```!<".Y```!<".Y```!
M<".Y```#<".Y```!<".Y```!<".Y```!<".Y```!<",6`0`!<",6`0`!<",6
M`0`!<",6`0`!<",6`0`!<",V`0`!<".Y```!<",6`0`!<".B`0`!<".B`0``
M```````````G````*@`````#``!:# ``!P```P``Q@<``)T+```J# ``" `)
M``H`(P`'56YK;F]W;@``%%)O8F5R="!3+B!#:65S:65L<VMI`0`3````L 8`
M`+$&``"J" ``*@P`````N L```$`Z@L```$`! (79')H;6USH3LP>",M*R<G
M)V N+"Q20P`%05543U(%55=!1TD.1$%405545T]26D5.24$*0UI!4T5$64-*
M20I.05I705!,24M5#%)/6DU)05)03$E+50U3HT]704M,54-:3U=%%D]35$%4
M3DE/6D%#2$]704Y94%):15H,3$E#6D)!6DY!2]-7"TQ)0UI"05-44D]."DQ)
M0UI"05.CTU<)1$%4041254M5"%!265=!5$Y%#E-025.CI4-:3TY91$]+"TY5
M34525T524TI)#D1!5$%:04-(3U=!3DE!!51%34%4$$A!4Z-/4U!)4U544D6,
M0TD'4UI!0DQ/3@546515HP](05.C3U-+3U)/5TE$6D$,04Q&04)%5%E#6DY!
M!T%204)32T$*2D%+5U195%5,10I,24-:14)'H]-7"T9/4DU!5%I.04M5!U.C
M3U=.244,5TE%3$NE3$E415*E#%-:15-.05-42T]700I-0:-%3$E415)9!D9/
M4DU!5 I03U):I41+3U=!"DQ)0UI%0E!/4EH'4EI935-+00U7245,2TE%3$E4
M15)9`T%"4P523U5.1 =$149)3D5$`TE.5 -!3D0%1D%,4T4#34%8`TU)3@--
M3T0'059%4D%'105#3U5.5 -.3U0"3U('4%)/1%5#5 ))1@1324=.`U-53014
M4E5%0 `%57-E<C4.03I<4%5'7TM!6BY$3T,,36%R96L@36FS;W-Z&T4Z7%!4
M25Q14%)/1U)%4UQ054=?2T%:+D1/0_] 3D5#(%-U<&5R4V-R:7!T($=$20!.
M14-'1$DZ`%-534]'1$D`3D5#(%-U<&5R4V-R:7!T($=$20``````````````
M```*`PH#1 #P`!-'```!``D``````&0``0`!`%@"`0`!`%@"`0`!`````0``
M`````0!8`E@"`@```````0``````D `````````R`#(`0SI<3D5#4U-&5UQ$
M149!54Q4+D=$20````````````````````````````````````!#.EQ.14-3
M4T977%!224Y4+D=$20```````````````````````````````````````$,Z
M7$Y%0U-31E=<4%))3E0N1T1)````````````````````````````````````
M````0SI<3D5#4U-&5UQ/5D523$%9+D=$20``````````````````````````
M``````````!.14,@4W5P97)38W)I<'0@1T1)``````````````````H#"@-$
M`/ `$T<```$`"0``````9 `!``$`6 (!``$`6 (!``$````!```````!`%@"
M6 ("```````!``````"0`````````#(`,@!#.EQ.14-34T977$1%1D%53%0N
M1T1)`````````````````````````````````````$,Z7$Y%0U-31E=<4%))
M3E0N1T1)````````````````````````````````````````0SI<3D5#4U-&
M5UQ04DE.5"Y'1$D```````````````````````````````````````!#.EQ.
M14-34T977$]615),05DN1T1)````````````````````````````````````
M``. `0!L`0``; $```<``( `@&P!````````; $```$"`)D0`04`70,`F1 !
M0 `,- ````````4`````````````````````````````````````````````
M```````````````-`!'!!Q,%^YD0`4(`##0````````%````````````````
M````````````````````````````````````````````#0`1P0<3!?M5@9D0
M`4(`##0````````%````````````````````````````````````````````
M````````````````#0`1P0<3!?M5@)D0`0,`708``04`F1"I' $", $`````
M```3````% ```!X````C````[ (``.T"``#S`@``_0(``#<#```Y`P``;@,`
M`*P&``"N!@``KP8``+ &``"S!@``>0@``'H(``"?" ``H @``*$(``"B" ``
MJ @``*D(``"J" ````8``P```0`!!B@,``````$&$P,```$``08=`P```P``
M!B(#```!```&ZP4```$``08<# ```0`!!NP%```%``$&]@4```<``08P!@``
M"0``!C(&```%```&9P8```$```8D# ``````!J4)```!```&)@P```````:F
M"0```0``!JD)```!```&*0P```````9P"P``"P``!I4+```````&E@L`````
M``:7"P``````!I@+```````&G@L```````:?"P``#0"/`!@6D 'N`%1I;65S
M($YE=R!2;VUA;B!#10`,%I !`@!3>6UB;VP`#B8``.X`07)I86P@0T4`'T98
M`@``36%T=7)A($U4(%-C<FEP="!#87!I=&%L<P`4!I !``!-;VYO='EP92!3
M;W)T<P`-$I !``!4;7,@4FUN`!0FO (``$)R:71A;FYI8R!";VQD`"(`! `!
M"(@8``#$`@``J0$`````#\,3)NS)$T;KR1-&%@!=````. $``/4&```!``,`
M```$`(,0#@````L!``#U!0```0`#````# ````````!!!CX````95VEO<V5N
M;F4@<W!O=&MA;FEE(%!51R!03 ````55<V5R-0Q-87)E:R!-:;-O<WH`````
M```````````#``#&!P``G0L``* +```(``D`"@"F!@``IP8``* (``"X"P``
M`0#J"P```0`$`A=D<FAM;7.A.S!X(RTK)R<G8"XL+%)#``5!551/4@555T%'
M20Y$051!55173U):14Y)00I#6D%314190TI)"DY!6E=!4$Q)2U4,4D]:34E!
M4E!,24M5#5.C3U=!2TQ50UI/5T463U-4051.24]:04-(3U=!3EE04EI%6@Q,
M24-:0D%:3D%+TU<+3$E#6D)!4U123TX*3$E#6D)!4Z/35PE$051!1%)52U4(
44%)95T%43D4.4U!)4Z.E0UI/3EE2
`
end