[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: problem z baz±
>12:31:32 BROKER 0: You must truncate the bi before 1st 83 connection.

Komunikat sugeruje, że baza jest w wersi innej niż 8.3D i że serwer wersji 
8.3D próbuje otworzyć ją po raz pierwszy i chce, żeby obciąć plik 
before-image. Należy spróbować to uczynić za pomocą programu "proutil" ale 
w wersji takiej, w jakiej była tworzona baza. Należy wykonać:

proutl nazwa_bazy -C truncate bi

(można dodać inne parametry, np -G 0).
Na czas tych akcji zachowałbym jej kopię na boku.Henryk Jusza        mailto:henju@pg.gda.pl
--------------------------------------------------------------
Ośrodek Informatyczny Politechniki Gdańskiej
Pracownia Rozwoju Oprogramowania
tel (058) 347-28-01     fax (058) 347-24-63

------
Strona WWW:   http://pluton.pol.lublin.pl/pugpl/index.htm
Obsluga listy: listserv@zeto.bydgoszcz.pl
Archiwum listy: http://www.zeto.bydgoszcz.pl/progress/index.html
------