[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Kolejnosc przeszukiwania wg PROPATH
>Pierwsza sciezka w PROPATH-u niech będzie \P1.
>W katalogu \P1 znajduje sie biblioteka (.pl), a w niej skompilowana
>procedura: proc1.
>W tym samym katalogu (ale poza biblioteka) jest tez inna procedura o tej
>samej nazwie:  proc1.r
>Która z nich sie wykona- ta z biblioteki, czy ta samotna?

Miejsca skąd brać procedury są przeszukiwane w takiej kolejności, w jakiej 
występują w PROPATH aż do momentu znalezienia procedury lub wyczerpania 
ścieżki. Z powyższego przykładu nie wynika jak dokładnie wygląda PROPATH 
(czy na ścieżce jest podana biblioteka).
Tak więc w przypadku:
PROPATH = \P1,biblioteka.pl  - weźmie procedurę "samotną"
PROPATH = \P1           - weźmie procedurę "samotną
PROPATH = biblioteka.pl,\P1  - weźmie procedurę z biblioteki


Henryk Jusza        mailto:henju@pg.gda.pl
--------------------------------------------------------------
Ośrodek Informatyczny Politechniki Gdańskiej
Pracownia Rozwoju Oprogramowania
tel (058) 347-28-01     fax (058) 347-24-63

------
Strona WWW:   http://pluton.pol.lublin.pl/pugpl/index.htm
Obsluga listy: listserv@zeto.bydgoszcz.pl
Archiwum listy: http://www.zeto.bydgoszcz.pl/progress/index.html
------