[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: jak sprawdzić zawartość katalogu?
>  Niech Scieżka będzie "C:\*.txt".
>   jak zrobić w progresie, żeby oddał mi nazwy wszystkich plików
>   tekstowych?

Popatrz na opis instrukcji: INPUT [ STREAM stream ] FROM OS-DIR ( directory )
Nie jestem pewien czy jest ona w starszych wersjach.
Pozdrawiam,


Henryk Jusza        mailto:henju@pg.gda.pl
--------------------------------------------------------------
Oœrodek Informatyczny Politechniki Gdańskiej
Pracownia Rozwoju Oprogramowania
tel (058) 347-28-01     fax (058) 347-24-63

------
Strona WWW:   http://pluton.pol.lublin.pl/pugpl/index.htm
Obsluga listy: listserv@zeto.bydgoszcz.pl
Archiwum listy: http://www.zeto.bydgoszcz.pl/progress/index.html
------